Premier Beata Szydło: W obliczu takiego nieszczęścia powinniśmy być wszyscy razem

Szybkie szacowanie strat i wypłata wsparcia finansowego, sprawne działania służb, wyciąganie wniosków na przyszłość – o tym mówiła podczas wystąpienia w Sejmie premier Beata Szydło. Izba wysłuchała informacji Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z usuwaniem skutków sierpniowych nawałnic.


Minister Mariusz Błaszczak przemawiający z trybuny sejmowej. 1 z 8
fot. P. Tracz/KPRM

W obliczu takiego nieszczęścia i klęski powinniśmy być wszyscy razem – stwierdziła premier Beata Szydło. Jej zdaniem w tej kwestii należy rozmawiać merytorycznie o tym, co zrobić żeby nie tylko pomóc poszkodowanym w tej chwili, ale również wyciągnąć wnioski na przyszłość i skonstruować lepszy system ostrzegania i niesienia wsparcia.

Szefowa rządu poinformowała, że podsumowanie działań po nawałnica oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość – to zadania, jakie obecnie stoją przez rządem. W związku z tym premier powołała międzyresortowy zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego pod kierownictwem ministra Mariusza Błaszczaka. Prace zespołu zakończą się sprawozdaniem, które będzie zawierało rekomendacje dotyczące np. nowelizacji aktów prawnych, czy innych dokumentów – zarządzeń, planów, procedur w zakresie zarządzania kryzysowego. Minister Mariusz Błaszczak do 30 września tego roku przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań zespołu.

Wsparcie finansowe dla poszkodowanych

Usuwanie skutków tych nawałnic będzie trwało jeszcze bardzo długo – stwierdziła premier. Przypomniała, że od razu były uruchamiane pieniądze z pierwszej pomocy, czyli do 6 tys. złotych. Rząd jest gotowy na to, żeby wypłacać kolejne pieniądze, a do tego potrzebne są wnioski od samorządu. Szefowa rządu podkreśliła, że szybsze szacowanie strat było możliwe dzięki udziałowi w nim inspektorów nadzoru budowalnego.

Już drugiego dnia po nawałnicach, tj. 12 sierpnia, została uruchomiona procedura udzielania pomocy finansowej dla rodzin, które poniosły straty podczas burz. Wojewodowie zostali zobowiązani do pilnego oszacowania pomocy finansowej na zasiłki do 6 tys. zł dla poszkodowanych rodzin.

Rząd niezwłocznie wprowadził uproszczone procedury związane z odbudową i remontem zniszczonych budynków. Przyjęto rozporządzenie w tej sprawie. Oprócz rzeczoznawców, straty mogły być szacowane także przez inspektorów nadzoru budowlanego. Kwoty zasiłków zniszczonych domów wzrosły ze 100 tys. do 200 tys. Po raz pierwszy poszkodowani mogą uzyskać pomoc finansową na odbudowę zniszczonych budynków gospodarczych.

Mówimy o tym, że jeżeli chcemy budować skuteczny system, to musimy dbać o to, żebyśmy w takich tragicznych sytuacjach byli wszyscy razem. Nie przerzucali się odpowiedzialnością, kto ma się za to zabrać, nie wykorzystywali takich tragicznych momentów z życia ludzi do budowania jakichś politycznych swoich kapitałów, tylko być wszyscy razem – podkreśliła Beata Szydło.

Rządowe działania wspierające poszkodowanych

Podjęliśmy decyzję, żeby przeznaczyć środki na odbudowę budynków gospodarczych, czego poprzednicy nasi nie robili – powiedziała premier Szydło.

Trwa szacowanie szkód w uprawach rolnych. Od 4 września przyjmowane są wnioski, będą przeznaczone środki na odszkodowania. Minister Krzysztof Jurgiel już przygotował całą propozycję, która również zostanie przekazana do rolników – poinformowała szefowa rządu.

Zapowiedziała, że odszkodowania będą wypłacane także tym, którzy w nawałnicach stracili prywatne lasy. Poinformowała, że rząd przekaże również środki samorządom na odbudowę parków. Ministerstwo środowiska przygotuje taką ofertę, ponieważ bardzo dużo parków zostało zniszczonych w czasie nawałnic. Do tej pory nie było możliwości, żeby pomóc samorządom, my taką pomoc zaproponujemy i z Funduszu Ochrony Środowiska te pieniądze będą przeznaczone – zadeklarowała premier Szydło. Kolejną formą wsparcia jest zwolnienie z podatku darowizn dla poszkodowanych.

Podziękowania dla niosących pomoc

Trzeba dziękować tym wszystkim, którzy nieśli wtedy pomoc. A byli tam na miejscu wszyscy: mieszkańcy, wolontariusze, samorządowcy, przedstawiciele rząd, a przede wszystkim także strażacy, wojsko, Policja, te wszystkie służby, które są zobowiązane do tego, żeby w takich sytuacjach ratować ludzkie życie – powiedziała premier Beata Szydło. Ponadto szefowa rządu podziękowała także posłom z różnych opcji, którzy pomagali poszkodowanym.

Profesjonalne działanie służb

Minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił Sejmowi szczegółową informację rządu na temat działań po nawałnicach. Mariusz Błaszczak podkreślił, że obowiązkiem każdego rządu, jest chronić obywateli i im pomagać. Mimo, że skala zniszczeń była ogromna chcę podkreślić, że w ciągu dwóch tygodni zakończono etap szacowania strat mieszkalnych i gospodarczych, pomoc finansowa rządu została przekazana wojewodom natychmiast po zakończeniu działań ratowniczych – powiedział.

Szef MSWiA wielokrotnie podkreślał, że natychmiast do pomocy poszkodowanym w nawałnicach ruszyli strażacy zawodowi i ochotnicy, a także inne służby podległe MSWiA. Od 10 sierpnia ponad 100 tys. strażaków z PSP i OSP interweniowało ponad 25 tys. razy. Pomoc niosło także 5 tys. policjantów. Od początku minister Błaszczak był w stałym kontakcie ze służbami, które na miejscu pomagały poszkodowanym, a także z wojewodami.

Szef MSWiA zaapelował do samorządów o sprawne przesyłanie wniosków ws. pomocy do wojewodów, wydawanie decyzji i sprawne wypłacanie pieniędzy na odbudowę. Jak zapewnił, służby wojewodów są przygotowane do udzielania pomocy m.in. uruchomiono specjalne numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje na temat możliwej pomocy.

Sprawdzanie stanu technicznego budynków

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podsumował działania służb nadzoru budowlanego, które rozpoczęły swoją pracę już następnego dnia po nawałnicy. Poinformował, że do końca sierpnia nadzór sprawdził stan techniczny wszystkich budynków zgłoszonych przez gminy jako uszkodzone w wyniku działania żywiołu. Na bieżąco kontroluje kolejne napływające zgłoszenia.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego współpracował z terenowymi organami nadzoru budowlanego. W kontrolach uczestniczyli inspektorzy z innych, niedotkniętych nawałnicami województw i z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W akcji kontrolnej wzięło udział 363 inspektorów nadzoru budowlanego.

Zarówno kolejarze jak drogowcy dobrze poradzili sobie z usuwaniem skutków nawałnic. Już 12 sierpnia zapewniono przejezdność na liniach krajowych (pełną 14 sierpnia), a do końca sierpnia usunięto wszystkie wiatrołomy w pasie drogowym.

Ponadto minister podkreślił, że na apel o pomoc poszkodowanym odpowiedziały duże przedsiębiorstwa i izby.

Wojskowa pomoc poszkodowanym

Minister Antoni Macierewicz podkreślał w Sejmie, że wojsko było na miejscu zdarzenia natychmiast po wezwaniu do pomocy przez wojewodów. Wojsko spełniło swoją rolę zgodnie z wyznaczonym mu miejscem – podkreślił szef resortu obrony narodowej.

W wyniku działań podejmowanych przez wojsko oczyszczono blisko 120 km dróg i linii energetycznych, uprzątnięto parki miejskie, cmentarze, wywieziono dziesiątki ton gruzu, kilkaset metrów sześciennych wiatrołomów. Żołnierze udrożnili ponad 50 km koryt rzecznych, przeciwdziałając zatorom i piętrzeniu wody grożącym podtopieniami gospodarstw na terenach dotkniętych nawałnicą. Ponadto, tam gdzie wymagała tego sytuacja, za pomocą agregatów prądotwórczych, żołnierze zasilali gospodarstwa w energię elektryczną. Przy użyciu cystern zaopatrywano też gospodarstwa w wodę.


Zobacz także