Premier Beata Szydło w Nowym Jorku: Trzeba prowadzić rozsądną politykę klimatyczną, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom państw

Wracamy do polityki klimatycznej, która chroni klimat, a jednocześnie uwzględnia specyfikę naszej gospodarki – podkreśliła premier Beata Szydło na briefingu prasowym przed siedzibą ONZ. W drugim dniu wizyty w USA premier podpisze Porozumienie Paryskie zawarte podczas globalnego szczytu klimatycznego COP21.


Premier przed siedzibą ONZ odpowiada na pytania dziennikarzy 1 z 4
fot. P. Tracz / KPRM

To dopiero pierwszy etap. Po podpisaniu trzeba te zapisy wprowadzić w życie – mówiła premier Beata Szydło przed podpisaniem porozumienia klimatycznego. Dodała przy tym, że spełnia ono oczekiwania polskiego rządu, a Polska bardzo aktywnie włączyła się w przygotowanie jego zapisów. Te zapisy gwarantują, że specyfika naszej gospodarki zostanie zachowana – zapewniała premier. Porozumienie klimatyczne COP21 chroni bowiem polską energetykę i przemysł przed dekarbonizacją.

Premier zaznaczyła, że Polska chce rozwijać górnictwo w oparciu o nowoczesne technologie i chroniąc klimat będzie wykorzystywać potencjał polskich lasów. Pokazaliśmy jak prowadzić politykę klimatyczną w rozsądny i nowatorski sposób. Gospodarka lasami to jest alternatywa, którą możemy proponować światu – mówiła premier Szydło.

Sukces negocjacyjny Polski podczas globalnego szczytu klimatycznego COP21

W grudniu 2015 r. na COP21 w Paryżu Polska wywarła duży wpływ na kształt nowego globalnego porozumienia klimatycznego. Jest ono ambitne, sprawiedliwe oraz uwzględnia najważniejsze interesy Polski. Porozumienie, uwzględniając postulaty delegacji polskiego rządu, nie oznacza eliminacji paliw kopalnych, ale rozwój nowych, niskoemisyjnych technologii oraz realizację potencjału w zakresie pochłaniania emisji dwutlenku węgla m.in. poprzez liczne w Polsce lasy. Co ważne, państwa – strony porozumienia będą mogły realizować działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych przy poszanowaniu swojej specyfiki społeczno-gospodarczej. Polską specyfiką jest węgiel kamienny. Globalny zasięg tego porozumienia (w odróżnieniu od Protokołu z Kioto) zapewnia, że działania redukujące emisje nie będą jednostronne – oprócz Unii Europejskiej porozumienie obejmuje także inne najważniejsze światowe gospodarki, takie jak US, czy Chiny, co zapewnia ochronę polskiej gospodarki przed utratą konkurencyjności na światowym rynku.

Porozumienie nie rodzi także dla Polski zobowiązań finansowych związanych z pomaganiem innym krajom w walce ze zmianami klimatu. Nasza działalność w tym zakresie będzie dobrowolna. Podczas paryskiej konferencji COP21 premier Beata Szydło zadeklarowała, że będziemy uczestniczyć w tzw. zielonym funduszu klimatycznym wpłacając na ten cel 8 mln dolarów do 2020 r. Polska prezentuje się w ten sposób jako partner odpowiedzialny i wiarygodny.


Zobacz także