Premier Beata Szydło w Krakowie: Kwestia cyberbezpieczeństwa jest dla rządu priorytetem

Premier wzięła udział w III Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC w Krakowie.


Premier Beata Szydło z uczestnikami spotkania. 1 z 12
fot. P. Tracz / KPRM

Szefowa rządu podziękowała za możliwość uczestniczenia w kolejnej edycji Forum Cyberbezpieczeństwa, które jest jednym najważniejszych wydarzeń w Polsce dotyczące zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Jestem tu z Państwem, ponieważ uważam, że sprawy cyberbezpieczeństwa są w tej chwili dla współczesnego świata najważniejszymi wyzwaniami. To jest kwestia gospodarki, bezpieczeństwa i stabilizacji – powiedziała premier. Jak dodała, coraz więcej rządów i przywódców dostrzega problem cyberbezpieczeństwa jako priorytetowy. Zaczynamy o tym nie tylko mówić, ale też wdrażać takie rozwiązania, które mają uczynić świat bezpieczniejszym – mówiła Beata Szydło.

Działania rządu na rzecz cyberbezpieczeństwa

Polski rząd kładzie szczególny nacisk na to, aby Polacy czuli się i byli w swoim kraju bezpieczni. Aby im to bezpieczeństwo zapewnić podjęliśmy szereg inicjatyw – powiedziała premier. Jej zdaniem wraz z rozwojem cyberprzestrzeni, mamy do czynienia z rozwojem cyberprzestępczości, czy cyberterroryzmu. Dlatego też obszar ten powinien być szczególnym przedmiotem zainteresowania państwa.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że cyberbezpieczeństwo jest tą dziedziną, która wymaga koordynacji, kooperacji i synergii wielu podmiotów: organów państwa, przedsiębiorstw, ale również samych obywateli. Szefowa rządu zapewniła, że wszystkie działania, jakie podejmuje polski rząd realizowane są, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Dodała, że niezwykle ważna jest również współpraca międzynarodowa. Dzięki zaangażowaniu polskiego rządu, minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej i pełnomocnika rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego Krzysztofa Szuberta, udało nam się wprowadzić ten temat pod obrady przywódców państw UE – powiedziała premier.

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa odbywa się tydzień po Szczycie Cyfrowym UE, który miał miejsce 29 września br. w Tallinie. Polska miała znaczący udział w organizacji szczytu. W stolicy Estonii szefowie państw i rządów omówili najważniejsze wyzwania cyfrowej przyszłości Europy.

Ponadto Rada Ministrów w kwietniu 2017 roku przyjęła uchwałę w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 2024 w celu uzyskania wysokiego poziomu odporności krajowych systemów teleinformatycznych, operatorów infrastruktury krytycznej, usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych administracji publicznej, a także obywateli na ryzyko wynikające z zagrożeń mogących wystąpić w cyberprzestrzeni – powiedziała premier.

Kontynuując Prezes Rady Ministrów dodała, że realizacja działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest priorytetem trzech ministerstw: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Departament ds. Cyberprzestrzeni w KPRM

Beata Szydło poinformowała, że aby sprostać wyzwaniom współczesności, powoła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów departament, w którym pracować będą eksperci ds. analizy i monitorowania cyberprzestrzeni. Pracą tej komórki będzie kierował minister Paweł Szefernaker, a jej zadaniem będzie analizowanie, monitorowanie i bycie zapleczem eksperckim – powiedziała premier.

Reakcja państwa na zagrożenia w Cyberprzestrzeni

Beata Szydło podkreśliła, że nie może być przyzwolenia ze strony rządu na działania przestępcze takie jak kradzieże, włamania na konta bankowe, blokowanie komputerów celem uzyskania okupu, oszustwa podatkowe czy coraz bardziej niebezpieczny cyberterroryzm. Wszystkie te zagrożenia muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją organów państwa, a obywatele, którzy padają ich ofiarą, muszą wiedzieć, że państwo będzie ich bronić – zaznaczyła szefowa rządu.

Poinformowała także, że szef MON Antoni Macierewicz na początku września utworzył biuro ds. polskiej armii cybernetycznej, które ma przygotować kadry do operacji wojskowych w cyberprzestrzeni. Natomiast resort cyfryzacji finalizuje prace nad projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zapraszając do konsultacji obecnych na forum ekspertów.

Jak mówiła premier, wiele działań zaradczych dotyczy zapobieganiu cyberprzestępczości, cyberszpiegostwu, czy cyberterroryzmowi podejmuje także MSWiA, przy udziale Policji i Służb Specjalnych.

W dniach 9-10 października br. w Krakowie odbywa się III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. Forum to coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom Cyberbezpieczeństwa w Europie. Wydarzenie stanowi platformę współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego. CYBERSEC Forum to także jedna z pięciu najważniejszych konferencji o Cyberbezpieczeństwie w Europie. Celem spotkań podczas forum jest wypracowanie praktycznych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo NATO i wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki UE.


Zobacz także