Premier Beata Szydło w Brukseli: porozumienie w sprawie kryzysu imigracyjnego jest dobre

Kryzys migracyjny, ocena rezultatów szczytu klimatycznego, brytyjskie postulaty reform Unii Europejskiej i bezpieczeństwo energetyczne – to główne tematy dwudniowego szczytu Rady Europejskiej, w którym uczestniczyła premier Beata Szydło.


Family photo, zbliżenie na panią premier 1 z 14
Fot. P. Tracz / KPRM

Kwestia uchodźców

Jestem usatysfakcjonowana rozstrzygnięciami, które dotyczą spraw migracji, ponieważ stanowisko Polski, które prezentowaliśmy od początku problemu, który pojawił się w Europie zostało potwierdzone – poinformowała premier Beata Szydło na konferencji po unijnym szczycie. Problem migracji powinien być rozwiązany przede wszystkim poza granicami Unii Europejskiej – podkreślała szefowa rządu. Przypomniała przy tym, że ta decyzja jest podtrzymana i zgodna z porozumieniem, jakie niedawno UE zawarła z Turcją. Efektywna ochrona granic zewnętrznych UE oraz współpraca z krajami trzecimi – to są dwa kluczowe postulaty Polski w sprawie migracji – mówiła szefowa polskiego rządu. Beata Szydło wyjaśniła, że ważne jest również zapewnienie systematycznej i kompletnej identyfikacji, rejestracji osób objętych systemem relokacji. Będzie to wzmacniało kwestie bezpieczeństwa – zaznaczyła premier.

Ochrona granic zewnętrznych UE

Kolejną ważną kwestią dla Polski, która była omawiana w Brukseli jest efektywna ochrona granic strefy Schengen. Wszelkie zmiany w tym zakresie będziemy wspierać i jest to warunek przetrwania strefy Schengen. Mocno podkreślamy, że jest to w tej chwili jeden z priorytetów funkcjonowania Unii Europejskiej – mówiła premier Beata Szydło. W kontekście ochrony granic pojawił się również pomysł utworzenia wspólnej straży granicznej UE. Jesteśmy otwarci na tę dyskusję, ale prace dopiero ruszają. W najbliższych miesiącach poświęcimy czas, by wypracować kompromis - poinformowała szefowa polskiego rządu. Wszystkie działania, które zamierzają do zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa Polski i UE będziemy wspierać, ale o szczegółach porozmawiamy wtedy, gdy już będą dopracowane – podsumowała.

Wspólna polityka energetyczna

Ważny zapis, który się pojawia w konkluzjach po szczycie w Brukseli, dotyczy spraw bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw energii. Ten zapis stwierdza, że każda nowa infrastruktura powinna być w pełni zgodna z trzecim pakietem energetycznym i innymi właściwymi przepisami UE, a także z celami Unii Energetycznej – mówiła premier. To jest dla Polski rzecz bardzo ważna – dodała premier.

Pozostałe konkluzje szczytu w Brukseli

Kolejnym tematem rozmów szefów unijnych państw i rządów była kwestia brytyjskich postulatów reform Unii Europejskiej. Szefowa polskiego rządu po ubiegłotygodniowym spotkaniu z Davidem Cameronem w Warszawie podkreśliła, że Polsce zależy na tym, by Wielka Brytania nadal była członkiem UE. To stanowisko podzielają też pozostałe kraje członkowskie. Wszyscy zgodziliśmy się, że pozostanie Wielkiej Brytanii w UE jest ważne z punktu widzenia UE – mówiła premier. Szefowa rządu podkreśliła przy tym, że wszystkie państwa członkowskie są zgodne, że wszelkie nowe rozwiązania muszą być zgodne z zasadą niedyskryminacji na wspólnym rynku.

Członkowie Rady Europejskiej ocenili również postępy we wdrażaniu Unii Energetycznej oraz omówili wyniki szczytu COP 21 w Paryżu.


Zobacz także