Premier Beata Szydło: To w Polsce bije dziś serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy

Każda z nagród jest dla mnie i dla naszej Ojczyzny powodem do dumy. Stanowi wyraz uznania Waszej pracy – czy to indywidualnej, czy zespołowej – będącej istotnym wkładem w rozwój polskiej i światowej nauki i sztuki – powiedziała premier Beata Szydło podczas uroczystości wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów.


Premier Beata Szydło widoczna zza muzyków. 1 z 32
fot. P. Tracz/KPRM

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy i artystyczny, osiągnięcia naukowo-techniczne, rozprawy doktorskie i prace będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego odebrało z rąk premier Beaty Szydło blisko stu naukowców i artystów.

Polska jest krajem o ogromnym potencjale

Wasze dokonania są najlepszym dowodem na to, że jesteśmy krajem o ogromnym potencjale i mój rząd będzie w dalszym ciągu systematycznie i z determinacją podejmował kroki, by ten potencjał i tę energię wyzwolić. Każdy z Was swoją pracą pokazuje, że to w Polsce bije dziś serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy – mówiła szefowa rządu. Jak dodała, wśród uhonorowanych osób jest wiele wielkich nazwisk. O wielu pozostałych z pewnością jeszcze usłyszymy – podkreśliła premier.

Nagrody za życiowy dorobek

Sześć osób uhonorowano za wybitny dorobek naukowy i artystyczny. W kategorii Sztuka wyróżniono prof. dra hab. Krzysztofa Globisza. Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka, prof. dr hab. Stanisław Kwapień oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik otrzymali nagrodę w kategorii Nauki ścisłe. Za osiągnięcia w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu uhonorowano prof. dra hab. n. med. Janusza Limona, zaś prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz odebrał nagrodę w kategorii Nauki leśne. Polska nauka i kultura jest dla mnie i dla mojego rządu szczególnie ważna. Mogę zapewnić, że nie zabraknie nam determinacji, by je wspierać – podkreśliła premier Szydło.

Wyróżnione osiągnięcia naukowo-techniczne

Trzy kolejne nagrody trafiły do zespołów naukowo-technicznych. Pierwszą zdobyła ekipa dra hab. inż. Mariusza Malinowskiego za osiągnięcia w obszarze nauk technicznych. Drugą nagrodę w kategorii Nauki medyczne i o zdrowiu otrzymali dr n. med. Tomasz Darocha i dr n. med. Sylweriusz Kosiński wraz ze współpracownikami. Trzecie wyróżnienie, także za dokonania naukowo-techniczne, zostało przyznane zespołowi prof. dra hab. Tomasza Kaczmarka i dr Łukasza Mikuły.

Uhonorowane prace doktorskie i habilitacyjne

Bez wsłuchiwania się w głos Polaków nie może być dobrych rządów, nie może być dobrej władzy, nie może być dobrej, stojącej na wysokim poziomie debaty publicznej. Państwo w sposób wybitny reprezentujecie świat nauki, kultury i w naturalny sposób jesteście i musicie być ważnym głosem w tej debacie – zaakcentowała Prezes Rady Ministrów.

W gronie laureatów znalazło się dziesięć osób wyróżnionych za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Za wyróżnione rozprawy doktorskie nagrodzono 25-ciu naukowców. Stawiamy na innowacyjny rozwój Polski, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa naszych rodaków i utrwalanie wśród nich dumy z osiągnięć polskich naukowców – podkreśliła premier Szydło. W ocenie szefowej rządu nauka jest tym fundamentem, na którym należy budować naszą siłę gospodarczą i realizować założone cele. Jak dodała, działania nagrodzonych osób wpisują się w tę strategię.

Zespół ds. Nagród

Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza zabierając głos w imieniu Zespołu ds. Nagród mówił, że rywalizacja w tegorocznym konkursie była bardzo duża – zgłoszono blisko pół tysiąca prac. Zasięgając opinii niezależnych recenzentów, Zespół wybierał najlepsze spośród 312 doktoratów, 138 habilitacji, 24 prace z zakresu dorobku naukowego i 10 osiągnięć naukowo-technicznych. Zespół ds. Nagród jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na trzyletnią kadencję. Obecnie, w kadencji 2016-2018, w skład Zespołu wchodzi 20 członków.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku.


Zobacz także