Premier Beata Szydło: Szukamy rozwiązań wzmacniających Unię Europejską

Przyszłość Europy jest ważna dla wszystkich naszych krajów. Ta przyszłość musi być oparta o reformę i jedność Unii Europejskiej – powiedziała premier Beata Szydło po poniedziałkowym spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu.


Przywitanie premierów Polski i Holandii - uścisk premier Beaty Szydło i Marka Rutte 1 z 11
fot. P. Tracz / KPRM

Bez względu na to, gdzie mieszkają nasi obywatele, w którym z naszych krajów, wszyscy oczekują tego samego: że politycy będą zajmować się przede wszystkim ich sprawami - podkreśliła premier. Szczyt V4 był okazją do symbolicznego przekazania Węgrom prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, którą Polska sprawuje do końca czerwca.

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Jak zaznaczyła szefowa polskiego rządu, Polska przez ostatni rok podejmowała aktywne działania przewodnicząc pracom Grupy Wyszehradzkiej. Współpraca Wyszehradzka ma już 25-letnią historię i sprawdziła się w praktyce. Sytuacja w Europie stawia nas jednak wobec konieczności wzmocnionej koordynacji stanowisk i wymiany opinii z naszymi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi z całej Wspólnoty. Tylko tak możemy osiągnąć rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich – podkreśliła Prezes Rady Ministrów.

Wspólny rynek i polityka bezpieczeństwa

Beata Szydło zaznaczyła potrzebę nie tylko obrony, ale i rozwijania wspólnego rynku Unii Europejskiej.

W jej ocenie protekcjonizm nie jest właściwą odpowiedzią na problemy gospodarcze Europy. Polska widzi możliwości, by Europa odgrywała większą rolę w polityce bezpieczeństwa. Nowa odsłona polityki obronnej musi być oparta o współpracę z NATO oraz o wspólne definicje zagrożeń, które dziś do Europy przychodzą w tym samym stopniu z południa, co ze wschodu – powiedziała szefowa rządu. Jak dodała, unijne wsparcie dla przemysłu obronnego musi być dostępne dla wszystkich, w tym dla polskiego przemysłu.

Partnerstwo Wschodnie

Cieszę się, że po naszym spotkaniu mogę potwierdzić zbieżność naszych stanowisk w odniesieniu do polityki wschodniej Unii Europejskiej, w tym programu Partnerstwa Wschodniego. Widzimy potrzebę aktywnego angażowania się w rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz wspierania reform m.in. na Ukrainie – zaakcentowała polska premier.

Beata Szydło opowiedziała się za otwartą polityką wobec tych krajów wschodniego sąsiedztwa, które chcą bliżej współpracować ze Wspólnotą i implementować proeuropejskie reformy.

Szefowa polskiego rządu powiedziała również, że na szczycie Partnerstwa Wschodniego będzie dążyć do podkreślenia jedności wszystkich zainteresowanych stron w trudnym politycznie momencie. Polska będzie zabiegać o to, aby deklaracja, którą przyjmiemy, miała możliwie konkretny, a zarazem strategiczny charakter – dodała premier.

Dialog premierów V4 i Beneluksu

Zaproszeni przez szefową polskiego rządu do Warszawy przywódcy omówili politykę migracyjną, politykę obronną, Partnerstwo Wschodnie, Brexit, rynek wewnętrzny, relacje z Federacją Rosyjską, oraz przyszłość Unii Europejskiej. Każdy z premierów podkreślał, ze rozmowy były otwarte i  rzeczowe. Zgodnie podkreślali konieczność prowadzenia dialogu.

Premier Węgier Viktor Orbán podkreślał potrzebę stworzenia wspólnej koncepcji polityki migracyjnej i ochrony zewnętrznych granic UE. Zdaniem premiera Belgii Charlesa Michela spotkanie w Warszawie było bardzo intensywne, otwarte i bez tematów tabu. Jak zaznaczył, są pewne kwestie sporne. Podkreślił jednak wolę zrozumienia możliwości zbliżenia niektórych stanowisk.

Mark Rutte, premier Holandii, ocenił, że przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie będzie przedmiotem decyzji wszystkich krajów członkowskich. Holenderski premier wskazał, że Brexit powinien prowadzić do ambitnego i wszechstronnego porozumienia, określającego relacje z Wielką Brytanią. Zaznaczył, że Polska jest najlepszym przykładem tego, że reformy prowadzą do wzrostu gospodarczego. Zazdrościmy Polsce wspaniałych wyników gospodarczych – powiedział premier Holandii.

Premier Czech Bohuslav Sobotka ocenił, że Grupa Wyszehradzka, pod przywództwem Polski, pokazała, że jest bardzo aktywnym ciałem. Jak mówił, Grupa jest częścią europejskiego społeczeństwa, które podziela te same wartości i dąży do realizacji tych samych celów – stabilności i dobrobytu.

Premier Luksemburga Xavier Bettel mówił, że w relacjach z Rosją bardzo ważne jest kontynuowanie dialogu. Powinniśmy znaleźć wyjście z sytuacji, powinniśmy znaleźć rozwiązanie dla kryzysu krymskiego. Oczywiście nie akceptujemy aneksji Krymu, nie akceptujemy presji wywieranej na Ukrainę, ale musimy wypracować wspólne rozwiązanie – powiedział premier Bettel.

W ocenie premiera Słowacji Roberta Fico Grupa Wyszehradzka to udany format, który jest w stanie przyciągnąć ważnych partnerów z Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że przyszłość Unii Europejskiej może być pozytywna, tylko jeśli utrzymamy jedność wszystkich 27 państw członkowskich – mówił Fico.

Wspólne wartości

W opinii premier Beaty Szydło to było dobre, otwarte i szczere spotkanie. Usłyszeliśmy dzisiaj o wielu istotnych dla naszych państw i obywateli sprawach i problemach – powiedziała szefowa polskiego rządu. Zaznaczyła, że przyszłość Europy musi być oparta o reformy i jedność Unii Europejskiej. Podziały Unii  oznaczają osłabienie Europy. Nie unikaliśmy żadnych, nawet trudnych, nawet najtrudniejszych tematów. Bo o to właśnie chodzi, żeby państwa członkowskie Unii Europejskiej potrafiły usiąść do jednego stołu i szczerze ze sobą rozmawiać, nie bać się reform, nie bać się dyskutowania o tym, czego oczekują od nas nasi obywatele, czego oczekują Europejczycy, nie bać się dyskutowania o bezpieczeństwie – podkreśliła Beata Szydło. Według niej w kwestiach takich, jak solidarność, rządy państwa prawa, czy wspólny rynek, szefowie rządów mówili o wartościach, które dla nich wszystkich są niezwykle istotne. Chcemy ich bronić i chcemy rozmawiać o tym, ażeby te wartości nadal budowały naszą wspólnotę – zaznaczyła. Dodała, że jeżeli różnimy się, to różnimy się w interpretacji pewnych tematów, a nie różnimy się, jeżeli chodzi właśnie o wartości. Dla Polski – jak podkreśliła premier - kwestią najistotniejszą jest budowanie przyszłości jednolitej UE, opartej o zasady solidarności, wzajemnego szacunku, dostrzegania problemów poszczególnych państw narodowych, bezpieczeństwa europejskiego.


Zobacz także