Premier Beata Szydło spotkała się z prezydentem Bułgarii

W czwartek szefowa polskiego rządu Beata Szydło spotkała się z prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem. Rozmowa dotyczyła między innymi polsko-bułgarskiej współpracy politycznej i gospodarczej oraz priorytetów bułgarskiej prezydencji w Radzie UE.


Uścisk dłoni Premier Beaty Szydło i prezydenta Bułgarii 1 z 4
Fot.: P. Tracz / KPRM

Sprawy unijne i współpraca bilateralna

Spotkanie było kolejną – po niedawnej wizycie premier Beaty Szydło w Sofii – okazją do zacieśnienia polsko-bułgarskich relacji politycznych i gospodarczych. Rozpoczynająca się w styczniu 2018 r. prezydencja Bułgarii w Radzie UE stanowiła istotny punkt w agendzie spotkania. Beata Szydło i Rumen Radew omówili politykę migracyjną Unii Europejskiej i kwestie związane z negocjacjami Wieloletnich Ram Finansowych Wspólnoty. Dla Polski kluczowe jest, aby budżet Unii odzwierciedlał jej aktualne priorytety, zachowując silny akcent na tradycyjne polityki, które przynoszą wymierne korzyści dla całej gospodarki europejskiej. Podczas rozmów poruszone zostały także kwestie współpracy w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa energetycznego i współpracy regionalnej.

Wizyta prezydenta Bułgarii w Polsce

Podczas dwudniowej wizyty w Polsce bułgarski polityk spotkał się z prezydentem RP, Marszałkiem Sejmu i Wicemarszałkiem Senatu. Rumen Radew wraz Andrzejem Dudą, na zaproszenie którego przebywał w Polsce, wzięli udział w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym.


Zobacz także