Premier Beata Szydło spotkała się z delegacją misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw EXPO

We wtorek (4 kwietnia) premier Beata Szydło spotkała się z członkami misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE). Szefowa rządu wsparła kandydaturę Łodzi na organizatora EXPO w 2022 r.


Spotkanie premier Beaty Szydło z członkami misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw.
fot. P. Tracz/KPRM

EXPO to największe światowe wystawy organizowane cyklicznie. Ich celem jest zaprezentowanie dorobku kulturowego, naukowego i technicznego narodów świata. Prawo do ich organizacji przyznaje Międzynarodowe Biuro Wystaw, które także nadzoruje przygotowania do tych wydarzeń. Na zgłoszone kandydatury głosuje 169 krajów członkowskich. W ramach EXPO odbywają się dwa rodzaje wystaw – World EXPO o tematyce ogólnej i International EXPO, której motyw przewodni nawiązuje do najważniejszych światowych trendów.

Kandydatura Łodzi – EXPO International 2022

23 listopada 2016 r., zgodnie z decyzją rządu, wicepremier Piotr Gliński zaprezentował wraz z wiceministrem rozwoju Tadeuszem Kościńskim oraz wiceprezydentem Łodzi Wojciechem Rosickim kandydaturę Łodzi na Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu.

Hasłem przewodnim EXPO 2022 w Łodzi jest „City Re:Invented” – czyli miasto „stworzone na nowo”. Temat ten łączy w sobie kwestie rewitalizacji miast z globalnymi wyzwaniami i warunkami dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie. Proponowany termin wystawy to 15 czerwca–15 września 2022 r.

Misja ewaluacyjna Międzynarodowego Biura Wystaw

3 kwietnia 2017 r. rozpoczęła się tygodniowa misja ewaluacyjna BIE w Polsce. Na jej czele stoi delegat Korei Południowej, a w skład wchodzą m.in. Szef Komitetu Wykonawczego i Sekretarz Generalny BIE. Misja jest jednym z kluczowych etapów ubiegania się o organizację wystawy. Delegaci podczas wizyty w Warszawie i Łodzi spotkają się z najwyższymi przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej. Przeprowadzą też wizytację terenów, na których ma odbyć się wystawa. Raport misji ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu przez kraje członkowskie BIE decyzji dotyczącej głosowania na poszczególnych kandydatów.

Kontrkandydaci Łodzi

Polska jest jednym z trzech kandydatów do organizacji wystawy – o głosy będziemy walczyć ze Stanami Zjednoczonymi i Argentyną.

Propozycja Minneapolis to wystawa w terminie 15 maja–15 sierpnia 2023 r. pod hasłem “Wellness and Well Being for All: Healthy People, Healthy Planet”. Buenos Aires z kolei proponuje wystawę w terminie 15 stycznia–15 kwietnia 2023 r. o temacie “Science, Innovation, Art and Creativity for the Human Development”.

Decyzja w sprawie przyznania prawa do zorganizowania EXPO 2022/2023 zapadnie w listopadzie br. podczas Zgromadzenia Ogólnego BIE.


Zobacz także