Premier Beata Szydło: Rząd zrobi wszystko, żeby chronić ludzkie życie

Premier 4 października powołała Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podczas posiedzenia Sejmu 6 października Beata Szydło przedstawiła też zobowiązania rządu: programy wsparcia m.in. dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci oraz matek dzieci z tzw. trudnych ciąż, zabezpieczenie na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie oraz przeprowadzenie akcji promującej ochronę życia.


Widok na salę plenarną. 1 z 4
fot. P.Tracz/KPRM

Priorytet rządu: ochrona życia

Jestem za ochroną życia – mówiła premier Beata Szydło w czwartek w Sejmie. Zaapelowała przy tym o odpowiedzialność całej klasy politycznej za to, by dyskusja w tej sprawie toczyła się z szacunkiem i godnością. Ja szanuję poglądy tych państwa, którzy chcą inaczej debatować o ochronie życia ludzkiego. Ale uważam, że odpowiedzialnością Wysokiej Izby  i całej klasy politycznej –  nas wszystkich – przed Polkami i Polakami jest dzisiaj studzić emocje i mówić z szacunkiem o ludzkim życiu i ochronie ludzkiego życia – podkreśliła szefowa rządu. 

Trzy zobowiązania rządu w sprawie ochrony życia ludzkiego

Premier Beata Szydło zapewniła, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej zrobi wszystko, żeby ludzkie życie chronić. Zaprezentowała zobowiązania, które jej gabinet podejmuje w tym celu. Po pierwsze, do końca roku przygotujemy program, który zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie, wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż. Program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko, nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach. Zarówno jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, prenatalną jak i w opiece nad urodzonym dzieckiem – zadeklarowała premier.

Jak dodała, rząd przedstawi projekt ustawy do końca października. Zapraszam wszystkie kluby, nawet tych z państwa ,którzy chcą liberalizować prawo aborcyjne, żebyście wzięli udział w pracach nad tym projektem – powiedziała Beata Szydło .  

Zobowiązanie drugie –  w trakcie prac nad budżetem na rok 2017, rząd zgłosi poprawki zabezpieczające środki finansowe na realizację tego programu od 1 stycznia 2017 r. – poinformowała szefowa rządu.

Zobowiązanie trzecie –  zostanie przeprowadzona kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, społeczna, wspierająca i promująca ochronę życia – zakończyła premier.


Zobacz także