Premier Beata Szydło: Rząd konsekwentnie realizuje politykę wspierania pokrzywdzonych i tych wszystkich, którzy są uczciwi

Dziś zostały podjęte bardzo ważne decyzje, które mają duże znaczenie dla Polaków – powiedziała premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. Uczestniczyli w niej także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Mikołaj Wild.


Premier Beata Szydło i pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild, a tle flagi Polski. 1 z 3
fot. P. Tracz / KPRM

Ustawa o obronie koniecznej

Nasz rząd konsekwentnie realizuje politykę wspierania tych wszystkich, którzy są uczciwi, którzy mają poczucie tego, że państwo powinno stać po ich stronie. Realizujemy program, który ma na celu przede wszystkim wyjście naprzeciw tym, którzy potrzebują pomocy ze strony państwa i to jest jedna z takich ustaw – pokreśliła premier Beata Szydło odnosząc się do podjętej przez Radę Ministrów ustawy o obronie koniecznej.

O szczegółach wprowadzanych rozwiązań prawnych mówił obecny na konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zgodnie z projektem, karom nie podlegałby ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

Konsekwentnie mówiliśmy, że ten rząd będzie stać po stronie uczciwych obywateli, po stronie napadniętych, a nie po stronie napastnika, przestępcy, bandyty. Dowodem naszej konsekwencji jest także krok w kierunku rozszerzenia w wymiarze praktycznym rozumienia obrony koniecznej i dania kolejnego sygnału obywatelom, że państwo będzie w przypadku napaści na nich, stać po ich stronie - mówił Zbigniew Ziobro.

Według ministra, propozycja zmian to sygnał dla napastników - że muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą życia, gdy dopuszczają się przestępczego zamachu i dla organów ścigania, aby podchodziły do tych spraw z należytą wrażliwością.

Walka o uszczelnienie systemu podatkowego

Dziś podjęliśmy także ustawę spead payment, która pozwoli na walkę z uszczelnieniami VAT. To kolejna ustawa, która ma za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego i spowodowanie, że do budżetu państwa będą należne podatki wpływały – oświadczyła szefowa rządu Beata Szydło. 

Rządowy projekt zakłada, że wystawca faktury, w której płatność zostanie podzielona, będzie mógł swobodnie dysponować tylko kwotą netto. Jak podkreśliła premier walczymy z szara strefą, nieuczciwością, tym wszystkim, co było przez naszych poprzedników tolerowane.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego

Premier Beata Szydło podkreśliła także, że Rada Ministrów przyjęła informację przedstawioną przez pełnomocnika rządu ds. CPK Mikołaja Wilda dotyczącą budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Mikołaj Wild został zobowiązany do przedstawienia w przyszłym tygodniu uchwały w której zostanie wskazana lokalizacja, kalendarium i harmonogram realizacji tej największej planowanej przez nas inwestycji – poinformowała szefowa rządu.

Rekomendujemy, aby Centralny Port Komunikacyjny Solidarność  miał miejsce w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów. Jesteśmy już w dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego. Zależy nam, by ta inwestycja była wzorcowym przykładem pogodzenia interesu ogólnego – wszystkich Polaków i jednostki – mieszkańców okolicznych miejscowości – mówił pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Jak podkreślił, szczegóły koncepcji zostaną przedstawione na osobnej konferencji prasowej.


Zobacz także