Premier Beata Szydło: rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to trzy filary naszych rządów

Najważniejszym założeniem programu Prawa i Sprawiedliwości było nastawienie na to, by wszyscy Polacy – bez względu na miejsce zamieszkania, czy wykonywaną pracę – mieli równe szanse. Stworzyliśmy programy, które oddadzą polskim rodzinom poczucie godnego życia – tak premier Beata Szydło na wspólnej konferencji prasowej z prezesem Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosławem Kaczyńskim podsumowała we wtorek dwa lata pracy rządu.


Premier Beata Szydło i prezes Jarosław Kaczyński w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. 1 z 6
fot. P. Tracz/KPRM

Wsparcie szybszego rozwoju polskiej gospodarki, Rodzina 500+, spadek bezrobocia, podwyżka płac, przywrócenie wieku emerytalnego i wzmocnienie bezpieczeństwa Polaków – to tylko niektóre z projektów zapowiedzianych w exposé, które dotychczas zrealizował rząd PiS.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że wszystkie przedsięwzięcia ekipa PiS prowadziła z sukcesami. Podziękował premier Beacie Szydło za jej dotychczasową pracę, która wymagała wielkiego opanowania, spokoju i zdecydowania. Chcę podziękować, że pani premier będąc pod różnymi naciskami, nigdy w tych trudnych sytuacjach, zarówno z początku kadencji, jak i tych późniejszych, nie zawiodła – zaznaczył prezes PiS.

Równe szanse

Najważniejszym założeniem programu PiS było nastawienie na to, by wszyscy Polacy - bez względu na miejsce zamieszkania, czy wykonywaną pracę - mieli równe szanse - mówiła premier Beata Szydło. Przypominała, że program PiS jest napisany przez Polaków. Powstał dzięki podróżom i rozmowom polityków PiS ze zwykłymi ludźmi. Kiedy spotykaliśmy się z Polakami, słyszeliśmy o wielu sprawach, bolączkach, o tych kwestiach, powinny się znaleźć w naszym programie, bo tego nasi rodacy oczekiwali - tłumaczyła szefowa rządu. Zrównoważony rozwój, to żeby każdy poczuł się w Polsce, jak u siebie domu i mógł realizować swoje marzenia, to była podstawa do napisania wielu projektów i programów. Przywrócenie polskim rodzinom godnego życia. Przywrócenie polskiej gospodarce możliwości konkurowania, oddanie Polakom możliwości decydowania o własnych sprawach - szefowa rządu wyliczała główne postulaty rządu PiS.

Jak zauważył prezes Jarosław Kaczyński, po dwóch latach PiS realizuje założenia, które wynikały z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej. Jesteśmy w stanie prowadzić politykę, która służy wielkiej części polskich rodzin, które przedtem z rozwoju gospodarczego w Polsce nie korzystały. Mamy na to pieniądze - powiedział prezes PiS. Jak zaznaczył, dwa lata temu przedstawiciele partii uznali, że w Polsce mamy do czynienia z wielkim zakresem różnego rodzaju nadużyć. Uznaliśmy, że choćby częściowe okiełznanie tego mechanizmu patologicznego, pozwoli na to, by podjąć skuteczną politykę społeczną służącą grupom, które dotychczas ze zmian w Polsce skorzystały w niewielkim stopniu lub w ogóle. Ta diagnoza okazało się diagnozą prawdziwą – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Rodzina

Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo, to trzy filary naszych rządów - mówiła premier Beata Szydło o dwóch latach rządu. Przekonywała, że w tym czasie ekipa PiS zrealizowała wiele projektów społecznych, które oddały polskim rodzinom poczucie godnego życia. Jak mówiła premier, flagowy projekt rządu PiS - program Rodzina 500+ - ma nie tylko wymiar prospołeczny, ale też prorozwojowy i jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził przy tym, że Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi. Wśród sukcesów rządu wskazał też m.in. na podnoszenie płac, spadek bezrobocia oraz program Mieszkanie+. Inne realizowane z sukcesami projekty społeczne to: darmowe leki dla seniorów 75+, przywrócenie wieku emerytalnego, reforma edukacji czy sześciolatki w szkole za zgodą rodziców.

Bezpieczeństwo

Premier Beata Szydło, mówiąc o kwestiach bezpieczeństwa, podkreśliła sukces ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Określiła go jako przełomowy, gdyż zapadły na nim decyzje fundamentalne dla Polski. Chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki i obecność wojsk sojuszniczych w naszym kraju. Do poprawy codziennego poczucia bezpieczeństwa Polaków przyczyniają się także rządowe wsparcie dla polskiej armii, przemysłu zbrojeniowego oraz modernizacja i usprawnienie działań służb mundurowych, zwłaszcza policji.

Premier zaznaczyła, że Polska jest krajem postrzeganym w Europie, jako państwo wolne od terroryzmu. To jest również nasze zobowiązanie i deklaracja premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy, kiedy rząd PO podjął decyzję, aby zgodzić się na przyjmowanie do Polski migrantów, czyli wpisać się w błędną politykę migracyjną UE, premier Jarosław Kaczyński powiedział, że my będziemy postępować inaczej, będziemy pomagać, prowadzić intensywną pomoc humanitarną - zaznaczyła. Jak mówiła, wygraliśmy spór o politykę migracyjną z Unią Europejską. Według premier UE zmieniła swój sposób postrzegania kryzysu migracyjnego pod wpływem zdecydowanej i nieustępliwej postawy Polski.

Rozwój

PiS uwalniania polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców z okowów niemożności, biurokracji, tego wszystkiego, co pozytywną energię polskiej gospodarki do tej pory blokowało - podkreśliła premier Beata Szydło. Jak oceniła, rząd z sukcesem realizuje „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz ustawy przygotowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, które mają pomagać polskim przedsiębiorcom w rozwijaniu działalności gospodarczej. Rząd PiS odbudowuje także polski sektor bankowy, przemysł stoczniowy oraz ratuje górnictwo, któremu pokazano, że może być nowoczesne.

Przywrócić Polakom poczucie sprawiedliwości

Premier wskazywała, że przed rządem są kolejne dwa lata, w których musi dokończyć realizację wszystkich obietnic i deklaracji złożonych Polakom, w tym dotyczących wprowadzenia reformy sądownictwa.

Bardzo głęboko liczę na to, że dokończymy proces reformy sądownictwa - oświadczyła premier Beata Szydło. Podkreśliła, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie ma sensu, jeśli nie będzie ona dogłębna i nie da Polakom poczucia, że sądy zostały im przywrócone i że obywatele są sprawiedliwie traktowani.

Podziękowania za wsparcie i ciężką pracę

Premier Beata Szydło podziękowała prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu za zaufanie, jakim ją obdarzył dwa lata temu, a także posłom PiS i członkom rządu, bo ich ciężka praca w tych 24 miesiącach pozwoliła nam na to, że dziś możemy mówić o wielu zrealizowanych obietnicach wyborczych, które złożyliśmy Polakom.

Szczególne słowa wdzięczności na półmetku kadencji premier skierowała do obywateli. Chcemy gorąco podziękować, wszystkim Polakom, którzy na tę dobrą zmianę pozwalają i pomagają nam wprowadzać w życie. Dziękujemy Państwu za te dwa lata, bo to był rzeczywiście dobry okres dla Polski, ale też okres wytężonej pracy - mówiła szefowa rządu. Mogę was zapewnić, że będziemy robić wszystko, żebyście wiarę w nas zachowali na kolejne lata – zadeklarowała premier.

Jak mówił prezes Jarosław Kaczyński, zmiany wymagają więcej niż jednej kadencji i dlatego polityka PiS jest nastawiona na to, by jej władza trwała dłużej, by Polskę można było do końca zmienić. Wtórowała mu szefowa rządu, która oświadczyła, że będzie jeszcze potrzeba kolejnych lat, by można było powiedzieć, że dzieło, którego podjął się rząd PiS, zostało w pełni dokończone, by Polska była bezpieczna, rozwijała się, a wszystkie polskie rodziny czuły się gospodarzami w swojej ojczyźnie. Wierzę w to głęboko i mogę powiedzieć, że my słowa dotrzymujemy i dotrzymamy – zaznaczyła premier.


Zobacz także