Premier Beata Szydło: Prospołeczny i prorozwojowy budżet na 2018 rok

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2018r. To dobry ambitny budżet, który realizuje nasze sztandarowe programy, m.in. 500 plus, Mieszkanie Plus oraz darmowe leki dla seniorów – powiedziała premier Beata Szydło na konferencji prasowej po Radzie Ministrów.


Premier Beata Szydło i wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. 1 z 4
fot. P. Tracz/KPRM

Ambitny projekt

W ocenie Prezes Rady Ministrów  to budżet prorozwojowy, a jednocześnie ambitny i uwzględniający programy prospołeczne. Dobry ambitny budżet, który gwarantuje realizację naszego sztandarowego programu Rodzina 500 plus, gwarantuje realizację programu Mieszkanie plus, darmowe leki dla seniorów, uwzględnia reformę edukacji, uwzględnia reformę służby zdrowia i wreszcie reformę emerytalną. Oczywiście jest nastawiony na rozwój i inwestycje – zaznaczyła  szefowa rządu.

Jak przypomniała, od października tego roku obowiązywać będzie nowy wiek emerytalny czyli obniżony powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. Ta reforma emerytalna już przez całe 12 miesięcy 2018 r. będzie obowiązywania i to również będzie znaczący wydatek dla budżetu państwa – dodała.

Szefowa rządu podkreśliła, że wszystko udało się pogodzić. Zostaną przeznaczone pieniądze na inwestycje, wzrosną środki na fundusz klęskowy. Zagwarantowano też środki na pomoc humanitarną. Środki na projekty humanitarne będą zwiększane.

W opinii wicepremiera, ministra finansów Mateusza Morawieckiego to budżet włączający do życia gospodarczego miliony ludzi, którzy byli w tarapatach, przez brak środków do życia, przez ubóstwo. To pierwszy budżet, który przekroczył kwotę 800 mld zł. A 

Budżet na 2018 rok

W projekcie na 2018 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 355,7 mld zł.  Wydatki na 397,2 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych ma być na poziomie 2,7 proc. PKB. Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu Rodzina 500 plus. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski, dofinansowania do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia, finansowania pakietu „Mieszkanie Plus”, finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 oraz dalszego podwyższenia tzw. kwoty wolnej.  Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy.


Zobacz także