Premier Beata Szydło: Program gospodarczy rządu przynosi efekty

Dzisiaj mamy bardzo dobre wiadomości. Bezrobocie w Polsce wynosi 7,7%. To jest najlepszy wynik od 1992 roku – powiedziała premier Beata Szydło na konferencji prasowej z Elżbietą Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Bezrobocie spada we wszystkich regionach.


Premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej, za mównicą. 1 z 9
fot. KPRM

Jak zaznaczyła szefowa rządu, to dowód, że realizowany od blisko 18-stu miesięcy program gospodarczy rządu Prawa i Sprawiedliwości przynosi oczekiwane efekty. Bezrobocie spada, ludzie mają wyższe zarobki, rodziny otrzymują wsparcie finansowe – wyliczyła premier Beata Szydło. Poinformowała także, iż na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto ustawy, które będą podstawą do wprowadzenia programu Mieszkanie+.

Program rządowy przynosi efekty

To wszystko pokazuje, że program, który konsekwentnie realizujemy, program ukierunkowany na wsparcie rodzin, na to, żeby Polacy mogli godnie żyć, przynosi efekty – zaakcentowała szefowa rządu.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że to są dobre dane także dla przedsiębiorców i pracodawców, wpisujące się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W ocenie szefowej rządu liczba dnia, 7,7%, to również dowód dla malkontentów – tych, którzy mówili, że nie można wydatkować z budżetu państwa kilkunastu – a w tym roku już ponad 20 – miliardów złotych na wsparcie rodzin, bo budżet tego nie wytrzyma, nie wytrzymają tego finanse, bo gospodarka się zawali.

To jest prawdziwa wolność

Premier zwróciła uwagę, że właśnie na tym polega wolność. To, że ludzie mają pracę, dobre, godne wynagrodzenie, mogą decydować o swojej przyszłości i przyszłości swoich rodzin – to jest prawdziwa wolność, którą powinniśmy się wszyscy cieszyć – powiedziała Beata Szydło.

Szefowa rządu podziękowała ministrom za duży wkład w osiągnięcie tych rezultatów. Zaakcentowała jednak, że prawdziwymi bohaterami są polscy przedsiębiorcy i pracownicy, którzy na co dzień wypracowują takie efekty gospodarcze.

Bezrobocie spada we wszystkich regionach

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że kolejne spadki bezrobocia potwierdzają znakomitą sytuację na rynku pracy. Poinformowała, że stopa bezrobocia w porównaniu do marca br. spadła o 0,4 punktu procentowego.

Szefowa resortu pracy dodała, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy spadła poniżej 1 miliona 300 tys. osób. Cieszy to, że bezrobocie spada we wszystkich regionach – podkreśliła Elżbieta Rafalska. Minister pracy zwróciła uwagę, że najsilniejszy spadek został odnotowany w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Wyjaśniła, że sytuacja ma związek z rozpoczęciem prac sezonowych, zwłaszcza w budownictwie, ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie.

Bezrobocie będzie niższe

Według Elżbiety Rafalskiej w kolejnych miesiącach prognozowane są dalsze spadki bezrobocia, nawet do poziomu 7%. Jak dodała szefowa resortu pracy, niska stopa bezrobocia, rosnące wynagrodzenia i wzrost gospodarczy dobrze wpływają na fundusze ubezpieczeń społecznych, gwarantowanych świadczeń pracowniczych i pracy.


Zobacz także