Premier Beata Szydło powołała nowego Szefa Agencji Wywiadu

W dniu 28 grudnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała na stanowisko Szefa Agencji Wywiadu Pana Piotra Krawczyka. Wcześniej uzyskał on pozytywną opinię Prezydenta RP, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz Komisji ds. służb specjalnych. Piotr Krawczyk od 27 września 2016 roku kierował Agencją Wywiadu, jako p.o. Szef AW.


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
fot. Archiwum KPRM

Piotr Krawczyk ukończył stosunki międzynarodowe na UW. Jest doświadczonym dyplomatą, analitykiem oraz specjalistą ds. bezpieczeństwa. Brał udział w misjach dyplomatycznych w Afganistanie, był chargé d’affaires Ambasady RP w Ankarze, tłumaczem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku oraz doradcą politycznym dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W 2004 r. został ranny podczas ostrzału bazy w Babilonie, nie skorzystał z możliwości ewakuacji do kraju i pozostał na misji. 8 grudnia 2015 roku Prezes Rady Ministrów powołała Piotra Krawczyka na stanowisko Zastępcy Szefa Agencji Wywiadu. 27 września 2016 roku powierzyła mu pełnienie obowiązków Szefa AW.

Piotr Krawczyk został odznaczony medalami „Za zasługi dla obronności kraju”, NATO Non-Article 5 ISAF, Afghanistan Campaign, a także Gwiazdą Afganistanu i Gwiazdą Iraku. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Zastępcą Piotra Krawczyka w Agencji Wywiadu jest pułkownik Dominik Duda.


Zobacz także