Premier Beata Szydło: Polska staje się ważnym punktem na innowacyjnej mapie świata

Wzrost innowacyjności naszej gospodarki musi stać się jednym z decydujących czynników tworzenia wzrostu dochodu narodowego oraz podniesienia jakości życia w Polsce. To jest nasz główny cel - mówiła premier Beata Szydło w środę podczas kongresu "Impact 2017" w Krakowie.


Premeir Beata Szydło w towarzystwie ministra Jarosława Gowina rozmawia z uczestnikami kongresu 1 z 12
fot. P. Tracz / KPRM

Impact 2017

Premier podkreśliła, że w dzisiejszych czasach nie ma rozwoju bez zwiększenia innowacyjności gospodarki, a - co za tym idzie - inwestowania w potencjał, jaki drzemie w młodych przedsiębiorcach.Cieszę się, że możemy razem obserwować prezentację najlepszych start up’ów, które mają wielkie możliwości rozwoju i ,co niezwykle istotne, dużą szansę ekspansji na rynki zagraniczne -  powiedziała.

Szefowa rządu stwierdziła, że poza nią w „Impact 2017” uczestniczyło także trzech wicepremierów, co ma świadczyć, o tym, że jej rząd, stawiając na rozwój gospodarczy, poważnie traktuje to wydarzenie. Chcemy, by ta ważna konferencja była w przyszłości wydarzeniem o którym będzie się nie tylko mówiło ale, na które będzie się przyjeżdżało, bo nie będzie wypadało tutaj nie być - powiedziała.

Prezes Rady Ministrów dodała także, że rząd stawia na wzmocnienie innowacyjności, nowoczesne technologie i gospodarkę cyfrową.

Rozwój polskich innowacji

Premier Szydło zaznaczyła, że jej marzeniem jest, aby Polska była młoda, innowacyjna i nowoczesna oraz taka, która każdemu da bezpieczną możliwość realizacji swoich ambicji i marzeń.

Szefowa rządu zachęcała także do inwestowania w Polsce, gdyż - jak podkreśliła – panuje tu dobry do tego klimat. Zapewniła, że jej rząd dostrzega i docenia ogromny potencjał i pasję młodych ludzi. Dodała, że rząd robi wszystko, aby rodzime talenty zatrzymywać w Polsce i tworzyć im warunki do rozwoju, który pozwoli osiągać im takie same sukcesy, jakie osiągane są za granicą.  Zadeklarowała, że Polska jest także otwarta na młode talenty z zagranicy. Pragnę zapewnić, że to na waszej wiedzy, talentach i zdolnościach chcemy budować zasobność i dobrobyt naszego państwa. To wy jako najlepsi ambasadorowie Polski, będziecie rozsławiali nasz kraj i pokazywać, że Polska jest właśnie tym państwem, do którego warto przyjechać, kształcić się, pracować, inwestować - powiedziała Beata Szydło. 

Wzrost dochodu narodowego

Pracujemy ciężko, by ze wzrostu dochodu narodowego korzystali wszyscy Polacy, sprawiedliwie, a nie tylko wąskie grupy, jak było to do niedawna – powiedziała szefowa rządu. Premier dodała, że wszystkie działania, jakie w obszarze przedsiębiorczości podejmuje polski rząd mają z jednej strony budować dobre warunki do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, a z drugiej służyć poprawie jakości życia całego polskiego społeczeństwa.

Nie jest tajemnicą, że największe światowe gospodarki wzmacniają dzisiaj swoją konkurencyjność, stawiając na innowacje technologiczne i gospodarkę cyfrową. Polski rząd odpowiedzialnie myśląc o polskiej gospodarce, podąża podobną drogą - wskazała. Premier Beata Szydło stwierdziła również, że poprawa warunków życia zostanie wkrótce dostrzeżona przez Polaków oraz dodała, że dla polskiej gospodarki wielkie znaczenie ma kreatywność młodych, dobrze wykształconych Polaków. Szefowa rządu powiedziała, że Polska staje się jednym z najważniejszych punktów na innowacyjnej mapie świata.

Gospodarka w liczbach

Beata Szydło podkreśliła, że wszystkie wskaźniki gospodarcze od początku tego roku, z miesiąca na miesiąc są coraz lepsze i bardziej optymistyczne. Budujemy w Polsce przyjazne warunki dla powstania i rozwijania się start up’ów by mogły skuteczniej dostosowywać się do potrzeb rynku. Ich wizytówką jest program „Start In Poland” wpisany w szersze działania rządu w ramach realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – powiedziała premier Beata Szydło.

Jak dodała, szacuje się, że udział eksportu wyrobów wysokich technologii w ogólnym polskim eksporcie będzie rósł. W 2015 r. wynosił on ok. 8%. Do 2020 r. oczekujemy, że udział ten przekroczy 10% eksportu by w 2030 r. osiągnąć 15% – powiedziała premier. Zaznaczyła, że pozytywne sygnały płyną  także z polskiej gospodarki.  Dynamika wzrostu PKB w I kwartale 2017 r. wyniosła 4%. Wyższy poziom dynamiki PKB zarejestrowano tylko w jednym kraju europejskim.

Zarówno Komisja Europejska jak różne renomowane agencje podwyższają prognozy wzrostu PKB dla Polski w 2017 r. Bardzo dobrze ma się nasza giełda. Według szacunków w 2016 r. uszczelnienie systemu podatkowego przyniosło łącznie 5,5 mld zł. Zadłużenie skarbu państwa systematycznie spada, a bezrobocie jest najniższe od 27 lat. Chcę państwu pokazać i powiedzieć, że tutaj w Polsce robimy rzeczy, które przekładają się bezpośrednio i wprost na lepsze życie Polaków – podsumowała premier Beata Szydło.


Zobacz także