Premier Beata Szydło: Polska skutecznie wpisała swoje oczekiwania do wytycznych ws. Brexitu


Premier Beata Szydło przechodzi po czerwonym dywanie wchodząc do Parlamentu Europejskiego. 1 z 14
fot. KPRM

Po posiedzeniu Rady Europejskiej premier Beata Szydło podkreśliła, że dla Polski na tym etapie negocjacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie Brexitu, priorytetem są prawa obywateli i kwestie finansowe.

Wytyczne do negocjacji ws. Brexitu przyjęte przez przywódców 27 państw UE

Polska skutecznie wpisała do wytycznych Rady Europejskiej wszystkie swoje oczekiwania wobec negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – mówiła premier Beata Szydło po nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Podczas sobotniego spotkania szefów rządów 27 państw członkowskich UE przyjęto wytyczne do negocjacji w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Będziemy przyglądali się teraz, jak przebiega realizacja tych wytycznych przez Unię Europejską, która w naszym imieniu rozpocznie negocjacje. Muszą być one skrupulatnie wpisane do mandatu negocjacyjnego, którego projekt będzie niebawem ogłoszony przez Komisję Europejską i przyjęty przez Radę – stwierdziła szefowa rządu.

Brexit to bezprecedensowy proces o charakterze politycznym, dlatego to liderzy państw członkowskich muszą zachować nad nim kontrolę – powiedziała premier Szydło. Jak poinformowała, podkreślała to w swoim wystąpieniu w czasie dzisiejszej debaty z europejskimi liderami. Powiedziała również o tym, że bardzo istotną kwestią jest jedność i to, żebyśmy się wzajemnie słuchali.

Wkład Polski w wytyczne

Przed szczytem w Brukseli udało się wypracować dobry, dla wszystkich akceptowalny dokument wytycznych. Dzięki temu można go było bardzo szybko przyjąć – powiedziała premier. Jak podkreślała, w tym procesie bardzo istotną kwestią jest jedność. W wyniku tego, że potrafiliśmy tę jedność zachować i wspólnie słuchać się nawzajem, i również uwzględnić postulaty państw członkowskich, udało się przed posiedzeniem dzisiejszej Rady Europejskiej wypracować dobry, dla wszystkich akceptowalny dokument wytycznych. Można go było bardzo szybko i sprawnie przyjąć – podkreślała Beata Szydło. Jednocześnie szefowa rządu podkreśliła, że udało się to dzięki pracy wszystkich państw członkowskich, za co podziękowała innym krajom członkowskim Wspólnoty. Ponadto doceniła duży wkład pracy w ten dokument wiceministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego.

Premier zaznaczyła, że z Brexitu Unia Europejska musi wyciągnąć wnioski. By zagwarantować sobie kontrolę nad procesem negocjacji, wpisaliśmy do wytycznych obowiązek uzyskania stanowiska Rady Europejskiej wobec negocjacji o nowych relacjach. Umocniliśmy też wpływ Rady na zmianę mandatu negocjacyjnego w przyszłości – poinformowała Beata Szydło.

Polska ma pełnić rolę stabilizującą w negocjacjach. Musi to być uporządkowany proces, którego celem nie będzie karanie Wielkiej Brytanii, ale zawarcie rzetelnego porozumienia, które zminimalizuje ryzyka i niepewność dla obywateli, przedsiębiorstw i gospodarek zarówno państw UE, jak i Wielkiej Brytanii – podkreśliła premier. Jednocześnie zadeklarowała, że nasz kraj jest gotowy do rozmów o przyszłych relacjach po właściwym uzgodnieniu kwestii praw obywateli oraz rozliczenia finansowego.

Premier poinformowała, że wystarczający postęp w negocjacjach oznacza dla nas: po pierwsze zagwarantowanie katalogu praw dla obywateli, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Gwarancje te muszą być oparte na prawie UE i pozwalać na nabycie prawa stałego pobytu również po Brexicie. Po drugie, uzgodnienie zasad, które pozwolą precyzyjnie określić wielkość i harmonogram realizacji zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii wobec budżetu UE – wyliczyła.

Priorytet: Prawa obywateli i kwestie finansowe

Jesteśmy gotowi do zawarcia ambitnej i kompleksowej umowy z Wielką Brytanią – powiedziała Beata Szydło. Jak stwierdziła szefowa rządu, dużą wartość mają wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa, obrony i polityki zagranicznej. Dla Polski, istotny jest uczciwy podział zobowiązań międzynarodowych pomiędzy Unię Europejską a Wielką Brytanią, o czym informowaliśmy podczas formułowania wytycznych negocjacyjnych i potrzebujemy odpowiednich zapisów w mandacie negocjacyjnym dla Komisji.

Polska bardzo jasno stawia sprawę, od momentu, kiedy okazało się, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Chcemy dobrych relacji bilateralnych z Wielką Brytanią i chcemy również, aby przyszłe relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią były oparte na zasadzie partnerstwa i wzajemności. Aby tak się stało, negocjacje, które dzisiaj przyjętym mandatem uruchamiamy, muszą być przede wszystkim spełnieniem zawartych w nim postulatów – podkreśliła premier Szydło. Jak dodała „dla Polski na tym etapie priorytetem są prawa obywateli i kwestie finansowe".


Zobacz także