Premier Beata Szydło: Polska przywiązuje duże znaczenie do współpracy regionalnej. Litwa, Łotwa i Estonia są sojusznikami i przyjaciółmi

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Beata Szydło spotkała się z premierami Litwy, Łotwy i ambasadorem Estonii. Głównymi tematami rozmów była polityka europejska, współpraca regionalna i bezpieczeństwo.


Powitanie przez premier Beatę Szydło premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa na tle flag. 1 z 8
fot. P. Tracz / KPRM

Konsultacje z premierami Litwy, Łotwy i ambasadorem Estonii

Premier Beata Szydło powiedziała, że dzisiejsze konsultacje z państwami Litwy, Łotwy i Estonii  łączą wspólne dążenia i interesy w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo, polityka wschodnia, energetyka i infrastruktura. Jak dodała premier podobnie postrzegamy kluczowe wyzwania i procesy w otoczeniu międzynarodowym. Szefowa rządu poinformowała, że rozmowy dotyczyły również połączeń infrastrukturalnych regionu, takich jak Via Baltica, czy kolejowych Rail Baltica. Zdaniem premier polskiego rządu udana realizacja tych projektów stymulować będzie rozwój gospodarczy naszych krajów i całego regionu.

Cyberbezpieczeństwo

Podczas wspólnego spotkania odnieśliśmy się do kluczowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa regionalnego. Uważnie obserwujemy wydarzenia przy wschodniej granicy Unii Europejskiej – powiedziała premier. Polska widzi potrzebę zacienienia współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa cyfrowego na forum UE, NATO i w wymiarze regionalnym –  podkreśliła szefowa rządu. Beata Szydło wyraziła przekonanie, że najbliższy unijny szczyt cyfrowy w Tallinie będzie okazją do rozmów o przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa i zwalczania dezinformacji.

Pracownicy delegowani

Podczas spotkania rozmawiano także o negocjowanych obecnie zmianach w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Z niepokojem obserwujemy tendencje do podważania fundamentów Unii, jakim są cztery swobody jednolitego rynku – zaznaczyła premier. Liczymy, że w kwestii rewizji dyrektywy w sprawach delegowania pracowników uda się osiągnąć, także dzięki zaangażowaniu prezydencji estońskiej, kompromis uwzględniający interesy przedsiębiorców z naszego regionu – dodała. Szefowa rządu wyraziła przekonanie, że wspólnie będziemy dążyć do zagwarantowania przejrzystości i łatwego stosowania nowych reguł. Premier podkreśliła, że nie zgodzimy się na wprowadzenie zasad, które w praktyce oznaczałyby wyeliminowanie ze wspólnego rynku przewoźników z państw naszego regionu.

Wschodnie sąsiedztwo UE

Przedmiotem rozmów stało się również wschodnie sąsiedztwo UE w związku ze zbliżającym się w listopadzie szczytem partnerstwa wschodniego w Brukseli. Podzielamy opinie, że partnerstwu trzeba nadać sprecyzowaną wizje polityczną i konkretne cele do osiągnięcia w najbliżej przyszłości. Szczególnie ważne jest teraz zarówno zapewnienie Europie bezpieczeństwa jak i rozwoju gospodarczego. Podzielamy pogląd, że wzrost konkurencyjności wymaga budowy otwartej i innowacyjnej gospodarki przy jednoczesnym usuwaniu barier na jednolitym rynku – powiedziała premier Beata Szydło.

Podczas spotkania ustalono także spójne stanowisko dotyczące kolejnej perspektywy finansowania w UE po 2020 roku oraz wspólne stanowisko dotyczące Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w Brukseli.


Zobacz także