Premier Beata Szydło: Polska chce być państwem, które daje szanse na szybki rozwój

Polska chce być państwem, które wprowadza w życie, które daje szansę na szybszy i lepszy rozwój i wciela osiągnięcia rynku cyfrowego – zadeklarowała w piątek po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Tallinie premier Beata Szydło.


Premier Beata Szydło i minister Konrad Szymański podczas spotkania V4 w Tallinie. 1 z 20
fot. KPRM; eu2017.ee

Podczas Tallińskiego szczytu cyfrowego dyskusja koncentrowała się na kwestiach cyberbezpieczeństwa, e-administracji, łączności i kompetencji cyfrowych.

Rozwój gospodarki cyfrowej

Rozmawiamy po pierwsze o rozwoju, po drugie rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie – co zrobić, żeby jednocześnie uniknąć zagrożeń płynących z rozwoju rynku cyfrowego, co zrobić, żeby przełożyło się to na wzrost gospodarczy – powiedziała premier Beata Szydło. Zorganizowany przez estońską prezydencję szczyt w całości poświęcony był kwestiom cyfrowym. Jego celem było zdefiniowanie wyzwań związanych z rozwojem gospodarki cyfrowej i nadanie nowego impulsu dyskusji o sektorze cyfrowym we Wspólnocie.

Postulatem Polski jest oparcie budowy rynku cyfrowego UE o zasadę swobody przepływu danych, która powinna stać się piątą swobodą wspólnego rynku. Premier Szydło poinformowała, że w Tallinie szefowie państw i rządów rozmawiali na temat przyszłości cyfryzacji, rozwoju rynku informatycznego, wszystkiego co będzie miało bardzo duży wpływ na europejską gospodarkę.

Dyskusja unijnych przywódców przebiagała w ramach dwóch sesji. Podczas pierwszej – Przyszłość rządów – paneliści próbowali zdefiniować przyszłą rolę władzy wykonawczej w obszarze regulacyjnym. Druga – Przyszłość gospodarki i społeczeństwa poświęcona była wyzwaniom infrastrukturalnym.

Rozmowa z szefową brytyjskiego rządu

W Tallinie premier Beata Szydło spotkała się również z premier Theresą May. Omawiano  m.in. propozycje dotyczące Brexitu a także kwestii pracowników delegowanych. Była to kontynuacja mojej rozmowy z panią premier z początku tygodnia, gdy rozmawiałyśmy telefonicznie - dodała premier Beata Szydło. Uzgodniono termin kolejnych polsko-brytyjskich konsultacji. Odbędą się one 21 grudnia w Warszawie.

Szefowa polskiego rządu spotkała się również z premierami Grupy Wyszehradzkiej. Rozmowa była okazją do wymiany poglądów m.in. na temat bieżących spraw, funkcjonowania UE oraz kwestii pracowników delegowanych. Szczyt był okazją do zaprezentowania stanowiska Polski, tj. potrzeby jak najszybszego dokończenia budowy jednolitego rynku cyfrowego i wzmocnienia cyfrowej konkurencyjności całej UE.

W czwartek wieczorem, w przededniu szczytu, liderzy UE spotkali się na kolacji, w trakcie której omawiali kwestie związane z przyszłością i bieżącymi wyzwaniami Wspólnoty.

Podczas wizyty w stolicy Estonii szefowa polskiego rządu wzięła też udział w otwarciu wystawy Cyfrowego Expo.


Zobacz także