Premier Beata Szydło: Polska będzie współdecydować o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa na świecie

Od 1 stycznia 2018 roku Polska będzie współdecydować o najważniejszych sprawach związanych z bezpieczeństwem i pokojem na świecie. Chcę, aby nasz kraj, dążąc do realizacji swoich priorytetów, był też głosem regionu - powiedziała premier Beata Szydło po wyborze Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.


Flaga ONZ i Polski

Wybory niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019 odbyły się 2 czerwca br. w Nowym Jorku.

Sukces, prestiż i odpowiedzialność

To ogromny sukces polskiej dyplomacji i efekt intensywnej kampanii na rzecz członkostwa. Wybór Polski świadczy o uznaniu naszego wkładu w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz zaufaniu społeczności międzynarodowej – oceniła szefowa rządu.

Polska chce wykorzystać członkostwo w Radzie do zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na problemy o charakterze globalnym, takie jak terroryzm, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Ważne miejsce w polskiej agendzie zajmować będzie także sytuacja na Ukrainie oraz powrót do udziału w operacjach pokojowych ONZ.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo międzynarodowe

Rada Bezpieczeństwa jest głównym organem w ramach systemu Narodów Zjednoczonych odpowiedzialnym za bezpieczeństwo międzynarodowe. Odgrywa wiodącą rolę w globalnej dyskusji nt. bezpieczeństwa, poszukując rozwiązań konfliktów. Rada posiada legitymizację do zastosowania środków nacisku politycznego, militarnego i ekonomicznego w sytuacji zagrożenia, naruszenia pokoju bądź aktu agresji.

W skład Rady wchodzi piętnaście państw, z których pięć – Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania – posiada status stałych członków. Pozostałe dziesięć państw wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję, przy czym co roku wybieranych jest pięciu niestałych członków.

Polska wraca do Rady Bezpieczeństwa po ponad dwudziestu latach nieobecności. W przeszłości zasiadała w niej w latach 1946-47, 1960, 1970-1971, 1982-1983 i 1996-1997. Wybór Polski na lata 2018-2019 będzie więc szóstą kadencją naszego państwa w Radzie.

Przebieg głosowania

W celu zdobycia niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa konieczne było uzyskanie poparcia co najmniej 2/3 głosów państw obecnych i głosujących w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Wybory odbyły się w głosowaniu tajnym.


Zobacz także