Premier Beata Szydło: Polityka migracyjna musi być pragmatyczna i skuteczna

Rozmawialiśmy przede wszystkim o kwestiach dotyczących wspólnego rynku i o kwestiach migracyjnych – powiedziała premier Beata Szydło podsumowując drugi dzień szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.


Premier Beata Szydło wita prezydenta Francji Emmanuela Macrona. 1 z 12
fot. KPRM

Wspólny rynek

Jak zaznaczyła szefowa rządu, Polska popiera zrównoważoną politykę handlową – otwartą, ale szanującą nasz porządek regulacyjny i wysokie standardy, w szczególności w produkcji rolno-spożywczej.

W debacie o wspólnym rynku podkreśliłam korzyści, które odnoszą wszystkie kraje Unii Europejskiej, także te, które dziś podważają wspólny rynek i proponują protekcjonizm – poinformowała premier Beata Szydło.

Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że Polska zdecydowanie będzie sprzeciwiać się działaniom protekcjonistycznym. Zachęciłam Komisję Europejską do tego, aby bardziej promowała ideę wspólnego rynku – zaakcentowała Beata Szydło.

Nord Stream 2

Premier podkreśliła potrzebę ambitnego mandatu w sprawie Nord Stream 2. Uznałam, że jest to dobry moment, aby podkreślić kwestię tej inwestycji. Komisja Europejska powinna mieć silny mandat, a Rada Europejska powinna znać zawartość tego mandatu. I ten mandat powinien zapewnić wdrożenie prawa unijnego wobec tej inwestycji. To jest nasz cel – podkreśliła szefowa polskiego rządu.

Zażegnać kryzys migracyjny

Premier Beata Szydło poinformowała, że Polska zdecydowanie poparła działania na rzecz wzmocnienia ochrony granicy libijskiej.

W polityce azylowej Rada Europejska zgodziła się z polskim postulatem, który został przez nas zgłoszony, aby wprowadzić zmiany w dotychczasowych propozycjach, by osiągnąć porozumienie. Na mój wniosek Rada Europejska powróci do tego tematu w najbliższym czasie – poinformowała szefowa rządu.

Beata Szydło zwróciła także uwagę, że polski rząd podtrzymuje to, iż Polska wyklucza poparcie dla mechanizmów automatycznej alokacji uchodźców z pominięciem krajowych kompetencji w polityce uchodźczej. Stoimy na stanowisku, że polityka migracyjna musi być pragmatyczna i skuteczna. To wybrzmiało dzisiaj, również w wypowiedziach wielu moich kolegów. Szukamy rozwiązań, które spowodują, iż ten kryzys migracyjny zostanie zażegnany – oznajmiła premier Beata Szydło.

Potrzebny jest dialog

W piątek szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Premier Beata Szydło określiła spotkanie jako dobre. Odniosłam wrażenie, że zależy mu na dobrych relacjach z Polską – powiedziała. Przypomniała, że zostało ono zainicjowane przez stronę polską. Odbyło się na moje zaproszenie – zaznaczyła. Według premier rozmowa z prezydentem Macronem koncentrowała się na tematyce wspólnego rynku, protekcjonizmu, rynku pracy. Rozmawialiśmy o dyrektywie, o delegowanych pracownikach, wymieniliśmy się swoimi uwagami na temat funkcjonowania Unii Europejskiej – zaznaczyła premier Beata Szydło. Według relacji premier, państwa członkowskie V4 i prezydent Francji umówili się na kolejne spotkania i konsultacje. Jest taka wola z obydwu stron, zarówno ze strony pana prezydenta Macrona, jak i ze strony Grupy Wyszehradzkiej, ażeby konsultować i rozmawiać na tematy, które są omawiane przez nas również tutaj na poziomie Unii Europejskiej – powiedziała Beata Szydło.

Prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii

Oferta dotycząca zagwarantowania praw obywateli Unii Europejskiej przebywających w Wielkiej Brytanii, jaką przedstawiła premier Theresa May, jest wstępna i  jest dobrą propozycją otwierającą możliwości rozmowy szczegółowej – oceniła premier Beata Szydło. To jest oferta, która jeszcze nie jest doprecyzowana. W poniedziałek będziemy mogli – z tego, co usłyszeliśmy od pani premier May – poznać szczegóły, więc na pewno będziemy analizować te dokumenty. Ale już z wczorajszej rozmowy i też ze wcześniejszej rozmowy ministra Konrada Szymańskiego z ministrem (brytyjskim ds. Brexitu) Davidem Davisem wnioskujemy, że to są propozycje, które idą w dobrym kierunku. Ale jak to zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach – zaznaczyła szefowa polskiego rządu.  

W tej chwili mogę powiedzieć, że kierunek jest dobry, natomiast to jest dopiero wstępna dyskusja. Dla Polski prawo unijne dla obywateli, którzy będą przebywali na terenie Wielkiej Brytanii, obywateli Unii Europejskiej, możliwość stosowania tego prawa, będzie kwestią, o którą będziemy zabiegali - zapewniła premier Beata Szydło.


Zobacz także