Premier Beata Szydło: Ograniczymy marnowanie żywności w Polsce

Pracujemy nad ustawą, która umożliwi producentom i sprzedawcom przekazywanie niepotrzebnej żywności na rzecz organizacji pomagającym osobom ubogim i w potrzebie – zaznaczyła premier Beata Szydło podczas świątecznej akcji dystrybucji żywności zorganizowanej przez Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej.


Premier Beata Szydło wita się z pracownikami Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 1 z 4
Fot: P. Tracz / KPRM

Jak wyjaśniła premier, przygotowywane rozwiązanie umożliwi producentom i sprzedawcom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom pozarządowym, instytucjom pomocy społecznej czy samorządom. Obecnie taka żywność jest często marnowana i utylizowana – zaznaczyła Beata Szydło. Stosowne rozwiązanie ustawowe wprowadzimy w najbliższym czasie – dodała.

Warto dzielić się z potrzebującymi

Szefowa rządu podkreśliła, że początek Wielkiego Tygodnia to dobry moment, żeby powiedzieć o tych, którzy potrzebują pomocy. Powinniśmy wspierać i pomagać szczególnie tym, którzy są w trudniejszej sytuacji – zaznaczyła premier. Pomoc powinna być organizowana nie tylko z okazji Świat. Ci, którzy mają więcej powinni być życzliwi i wspierać tych, którym los nie sprzyja i znaleźli się w ciężkiej sytuacji – dodała.

Premier podziękowała organizacjom, które pracują na rzecz najuboższych. Takie stowarzyszenia, jak Caritas, Polska Akcja Humanitarna, setki stowarzyszeń, które działają w Polsce i niosą pomoc – to jest przykład tego, jak wielkim sercem chcemy obdarzać innych – zaznaczyła Beata Szydło.

Pomoc potrzebującym Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Do Punktu Socjalnego przy Caritas Archidiecezji Krakowskiej zgłaszają się rodziny znajdujące się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych: osoby ubogie, samotne, rodziny pozbawione środków do życia, bezdomni. Punkt udziela pomocy w formie comiesięcznego przekazywania żywności, środków czystości, odzieży używanej i nowej, pokrywania zaległych opłat za media, czynsz. Dla rodzin najuboższych zakupywany jest również opał na zimę.

W 2015 r. Punkt objął pomocą 47,5 tys. osób, przekazując dary pozyskane dzięki zbiórkom i darowiznom. Dodatkowo przed Wielkanocą wydano 2500 paczek żywnościowych. Przed początkiem roku szkolnego przygotowano i wydano ok. 6000 wyprawek szkolnych dla dzieci. W okresie przed Bożym Narodzeniem Punkt Socjalny przygotował ok. 2800 paczek świątecznych dla rodzin i 2600 paczek dla dzieci.


Zobacz także