Premier Beata Szydło oddała hołd bohaterom powstania w warszawskim getcie

Z okazji obchodów 74. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim premier Beata Szydło oddała hołd powstańcom i złożyła kwiaty przed Pomnikiem Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie.


Premier Szydło składa wieniec przed Pomnikiem Bohaterów Getta w asyście żołnierzy. 1 z 12
Fot. P. Tracz / KPRM

Oddanie hołdu powstańcom

Premier Beata Szydło upamiętniła bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego, którzy 19 kwietnia 1943 r. przeciwstawili się Niemcom rozpoczynającym likwidację żydowskiej dzielnicy. Cześć bohaterom oddali też przedstawiciele organizacji żydowskich, osoby uhonorowane medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, korpus dyplomatyczny, reprezentanci polskich instytucji kultury, a także mieszkańcy stolicy.

Getto warszawskie

Warszawskie getto było największym spośród założonych przez Niemców. Mimo wysokiej śmiertelności i ucieczek, liczba jego mieszkańców zwiększała się wskutek przesiedleń, a w szczytowym momencie wynosiła około 460 tysięcy osób.

Walka bez szans na zwycięstwo

Powstanie, którym dowodzili między innymi Mordechaj Anielewicz, Marek Edelman i Paweł Frenkel, było pierwszą akcją zbrojną na dużą skalę podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom. Było też pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie.

Zważywszy na nikłe szanse powodzenia, akt ten miał charakter symboliczny. W walkach przeciwko żołnierzom Wehrmachtu, SS oraz formacji pomocniczych wyposażonym w pojazdy opancerzone i artylerię udział wzięło około tysiąca słabo uzbrojonych powstańców.

Walki trwały niespełna miesiąc – zakończyły się 16 maja 1943 roku. Tego dnia warszawskie getto zostało zrównane z ziemią. Przeżyło zalewie kilkudziesięciu powstańców.


Zobacz także