Premier Beata Szydło o pomocy rządu po nawałnicach: Państwo pomaga, państwo wspiera i państwo odbudowuje

Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu rząd przedstawi całościową, szczegółową informację o prowadzeniu działań ratunkowych i pomocy poszkodowanym po nawałnicach – zapowiedziała premier Beata Szydło po czwartkowym posiedzeniu Rady Ministrów.


Premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej, za mównicą. 1 z 4
fot. P. Tracz / KPRM

Rząd zapoznał się z informacją szefa MSWiA w sprawie działań podejmowanych po sierpniowych nawałnicach.

Więcej gmin z uproszczonymi procedurami

Szefowa rządu poinformowała, że dziś podpisała kolejne rozporządzenie rozszerzające liczbę gmin, dla których zostały zastosowane szczególne rozwiązania dotyczące odbudowy i remontów budynków po nawałnicach.  Uproszczone procedury mają ułatwić i przyspieszyć remonty oraz odbudowę uszkodzonych obiektów.

Premier podkreśliła, że w rozporządzeniu znajduje się dodatkowych 76 gmin. Wszystkie gminy, które się zgłosiły, zostały w rozporządzeniu ujęte – powiedziała Beata Szydło. 

Wiele działań rządu

W ocenie premier działań rządu po nawałnicach jest bardzo dużo. Państwo pomaga, państwo wspiera i państwo odbudowuje - podkreśliła Prezes Rady Ministrów. Dodała, że praktycznie wszystkie resorty włączyły się w pomoc. Wymieniła, między innymi, podwyższenie środków na remonty i odbudowę domów ze 100 do 200 tysięcy złotych, możliwość uzyskania 100 tysięcy na odbudowę budynków gospodarczych, a także szybkie przekazanie środków na pierwsze zasiłki dla poszkodowanych. Pieniądze są na kontach gmin – zaznaczyła Beata Szydło. Rząd szuka nowych, niestandardowych rozwiązań w postaci programów, m.in. na odbudowę parków miejskich w zniszczonych samorządach oraz dla właścicieli prywatnych lasów.

Wg premier szacowanie szkód odbywa się sprawnie i do końca sierpnia wszystkie służby powinny się z tym uporać. Następnym etapem będzie wypłata środków na remonty i odbudowę.

Premier poinformowała również, że szef MSWiA przeanalizuje funkcjonowanie obowiązujących systemów i programów zarządzania kryzysowego. Podjęliśmy decyzję o przeanalizowaniu i przygotowaniu opinii, rekomendacji na temat aktualnie obowiązujących systemów i programów zarządzania kryzysowego, również stanu prawnego. Jako osoba wiodąca zobowiązany został do tego minister Mariusz Błaszczak. W ciągu miesiąca takie rekomendacje pojawią się i jeżeli zostanie wskazana konieczność zmiany aktów prawnych, to oczywiście rząd to przygotuje w najbliższym czasie – podkreśliła szefowa rządu.

Sejm wysłucha Informacji rządu o działaniach po nawałnicach

Wg zapowiedzi premier, na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowana informacja rządu na temat działań podjętych w związku z nawałnicami.

Podjęłam decyzję o przedstawieniu szczegółowej informacji o prowadzeniu działań - zarówno tych pierwszych, ratunkowych, a więc samej akcji ratunkowej w czasie nawałnic - jak i działań podjętych przez rząd w zakresie pomocy poszkodowanym mieszkańcom – zaznaczyła premier. Dodała, że wystąpiła w tej sprawie do marszałka Sejmu z wnioskiem o wygłoszenie informacji rządu. Wniosek dotyczy przedstawienia całościowej, pełnej informacji na temat działań.

Dobry, prorozwojowy budżet na przyszły rok

Premier poinformowała, że rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2018 r. i skierował go do konsultacji społecznych.  Zapewniła, że w projekcie zostały ujęte wszystkie najważniejsze programy realizowane przez rząd.  W opinii Prezes rady Ministrów to budżet dobry, prorozwojowy.

Premier zapewniła, że projekt przewiduje pełne finansowanie programu 500+, środki na realizację programu Mieszkanie+ oraz inne programy. To są oczywiście środki, które pozwolą nam na zagwarantowanie podwyżek dla nauczycieli po wprowadzonej reformie, to są środki, które są przeznaczone na modernizację służb mundurowych i oczywiście na rozwój polskiej armii, zgodnie z tymi zaleceniami, założeniami, które my, jako członkowie NATO musimy stosować i do czego się zobowiązaliśmy – zaznaczyła premier. Dodała, że jej zdaniem budżet na 2018 rok daje szanse na to, żeby te wszystkie ważne projekty społeczne były realizowane.

Szersza oferta dla pacjentów

Rząd przyjął też projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przygotowany przez resort zdrowia. To kolejny element zmian systemowych, które wprowadza minister Konstanty Radziwiłł. Po sieci szpitali teraz wprowadzamy zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Założeniem tego projektu jest to, by dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej była dla pacjentów szersza, by mogli korzystać z większej oferty, by uporać się z likwidacją nadmiernych kolejek - powiedziała premier Beata Szydło. Poinformowała, że informacja resortu zdrowia na temat przygotowań do wprowadzenia sieci szpitali została przesunięta na kolejne posiedzenie rządu.

Działania rządu dotyczące usuwania skutków nawałnic (stan na 24.08.2017 godz. 16:00)


Zobacz także