Premier Beata Szydło: Nie ma już zagrożenia. Przystępujemy do odbudowy

Do końca sierpnia w każdym gospodarstwie, które ucierpiało w wyniku nawałnic, zostaną oszacowane szkody. We wrześniu pierwsze środki finansowe na odbudowę i remonty będą wpływać na konta mieszkańców – powiedziała premier Beata Szydło w Gostyniu w województwie wielkopolskim.


Sala spotkania sztabu antykryzysowego. 1 z 8
Fot. P. Tracz / KPRM

Szefowa rządu podziękowała strażakom, policjantom i energetykom, którzy od początku nieśli pomoc i usuwali szkody. Wyraziła też wdzięczność samorządowcom – wójtom, burmistrzom i starostom – za pracę w trudnych warunkach.

Sytuacja w Wielkopolsce

Jak oceniła premier Beata Szydło, w województwie wielkopolskim sytuacja wygląda dobrze. Udało się przywrócić prąd elektryczny we wszystkich gospodarstwach, a drogi są przejezdne. W tej chwili jeszcze prace będą trwały, ale nie ma już zagrożenia i to jest najważniejsze. Pierwszy etap za nami, teraz przystępujemy do drugiego etapu, czyli do odbudowy – powiedziała. W jej opinii szacowanie szkód przebiega bardzo sprawnie. Jesteśmy przekonani, że do końca sierpnia w każdym gospodarstwie, które ucierpiało, zostaną oszacowane szkody – oświadczyła Beata Szydło.

Uproszczone szacowanie szkód

Prezes Rady Ministrów zapowiedziała, że w niektórych gospodarstwach trzeba będzie powtórnie oszacować szkody, ponieważ pierwsze szacunki odbywały się w już sobotę po feralnej nocy. W te miejsca muszą wrócić inspektorzy – powiedziała szefowa rządu. Przypomniała, że nowe rozporządzenie upraszcza procedury administracyjne związane z remontem lub odbudową domów i mieszkań zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nawałnic. Są zwiększone środki finansowe i – co ważne – są pieniądze na budynki gospodarcze, czego do tej pory nie było – zwróciła uwagę premier. Beata Szydło zapowiedziała także rozszerzenie tego rozporządzenia, ponieważ część gmin zgłosiła się dopiero po dniu, kiedy zostało ono wydane.

Wsparcie finansowe

W ocenie szefowej rządu już we wrześniu pierwsze środki finansowe na odbudowę i remonty będą wpływać na konta mieszkańców. Premier poprosiła przy tym samorządy o przyśpieszenie wypłat zapomóg, które mają być przeznaczone na pilne naprawy, zanim zaczną spływać środki na naprawę gospodarstw.

Premier Beata Szydło poinformowała, że poleciła ministrowi środowiska stworzenie programu, dzięki któremu samorządy będą mogły uzyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na odbudowę zniszczonych w wyniku nawałnic parków.

Nauka reagowania w sytuacji kryzysowej

Szefowa rządu zapowiedziała, że zaleci minister edukacji narodowej wprowadzenie stosownych zmian w podstawie programowej tak, aby zostały w niej ujęte zasady zachowania i przygotowania do sytuacji kryzysowych. Bardzo często jest tak, że służby powiadamiają o tym, że jest zagrożenie, a to zagrożenie często po prostu jest lekceważone. Uważam, że w ramach nauki w szkołach takie lekcje przygotowania do takich sytuacji zagrożeń powinny być prowadzone – zaakcentowała.

Zmiany legislacyjne

Premier Beata Szydło mówiła też o planowanej zmianie przepisów podatkowych tak, by osoby korzystające z pomocy Lasów Państwowych przy usuwaniu skutków nawałnic w lasach prywatnych były z zwolnione z podatku. Polecę panu ministrowi finansów, żeby dokonał zmian w przepisach podatkowych w taki sposób, ażeby osoby, który uzyskują pomoc ze strony Lasów Państwowych przy usuwaniu skutków nawałnic w lasach prywatnych, pozyskiwanie drewna, również nie musiały odprowadzać od tego podatków – powiedziała premier.

Beata Szydło zapowiedziała też przygotowanie pakietu zmian legislacyjnych. Chcemy wprowadzić zmiany w poszczególnych przepisach, ustawach tak, by uprościć i przygotować się na ewentualność takich zdarzeń tak, żeby te procedury, które obowiązują były jak najprostsze i jak najszybciej można było działać – zapowiedziała szefowa rządu.

Spotkanie z poszkodowanymi rodzinami i rolnikami

Po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu antykryzysowego w sprawie sytuacji po nawałnicach, premier Beata Szydło udała się z wizytą do gminy Borek w województwie wielkopolskim, gdzie spotkała się z poszkodowanymi rodzinami i rolnikami.


Zobacz także