Premier Beata Szydło: Nadszedł czas, by walka z terroryzmem była skuteczna

W naszym przekonaniu Europa powinna robić więcej dla swojego bezpieczeństwa, w zakresie wewnętrznym i zewnętrznym – powiedziała szefowa polskiego rządu po pierwszej części spotkań z liderami europejskimi podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.


Premier Beata Szydło w towarzystwie ministera Konrada Szymańskiego idzie po czerwonym dywanie w siedzibie Rady Europejskiej 1 z 17
fot. KPRM

Są różne propozycje. My stoimy na stanowisku, że przede wszystkim nadszedł czas na to, by walka z terroryzmem była skuteczna. I dobrze, że ten temat wybrzmiał dzisiaj na naszym posiedzeniu. Myślę, że te konkluzje, które zostały dziś przyjęte pokazują, że tego typu myślenie zaczyna przeważać w Unii Europejskiej – dodała.

Premier zaapelowała do opozycji, by przestała uprawiać politykę na problemie migracji i zapowiedziała, że jej rząd nie zgodzi się na politykę, która zagraża bezpieczeństwu polskich obywateli.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrze UE

Tematyka dzisiejszych spotkań dotyczyła przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej. Podczas sesji roboczych premier Beata Szydło przedstawiła stanowisko Polski, które mocno wspiera konkluzje zaproponowane w tej części szczytu RE.

Jak zadeklarowała szefowa polskiego rządu, Polska jest gotowa do wzmacniania europejskiej polityki obronnej oraz do przystąpienia do wzmacnianej współpracy strukturalnej czyli PESCO. Kluczowe oczekiwania Polski to spójność działań UE z NATO, naszymi zobowiązaniami w ramach tej organizacji oraz naszymi krajowymi planami obronnymi.

Premier Beata Szydło podkreśliła, iż na wniosek Polski zostały sformułowane ścisłe zapisy w sprawie NATO odnoszące się także do Deklaracji warszawskiej.

Wspólne inicjatywy  dla poprawy bezpieczeństwa

Będziemy zabiegali, żeby polityka unijna odpowiadała na wyzwania bezpieczeństwa płynące z południa, jak i ze wschodu. Unijna polityka bezpieczeństwa musi być oparta o równowagę strategiczną – podkreśliła szefowa polskiego rządu.

Jednocześnie wskazała, że konkluzje dzisiejszego posiedzenia odnoszą się we właściwy sposób do Europejskiego Funduszu Obronnego. Chcemy, by był on w pełni dostępny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i dlatego zabiegaliśmy o odnotowanie firm o średniej kapitalizacji takich jak PGZ, a także firm mniejszych i średnich – oświadczyła premier.

Jak powiedziała szefowa polskiego rządu przyjęte dziś konkluzje odniosły się także do utworzonego niedawno Centrum Eksperckiego ds. Zagrożeń Hybrydowych z siedzibą w Helsinkach. Centrum będzie zajmować się całym spektrum zagrożeń hybrydowych płynących z południa i ze wschodu Europy.

Ambitna agenda cyfrowa kluczowym wymiarem wspólnego rynku

Premier Beata Szydło oświadczyła, że z inicjatywy Polski powstał list skierowany do Przewodniczącego Rady Europejskiej dotyczący znaczenia odbudowy rynku cyfrowego dla Europy. Został on podpisany przez 17 szefów państw i rządów UE.

Jest to dowód naszej determinacji i gotowości do współpracy w tej sprawie. Chcemy ambitnej i szybko wprowadzanej w życie agendy cyfrowej. W pełni ukształtowany rynek cyfrowy przyniesie wzrost unijnego PKB o kwotę 415 mld euro. Jest to kluczowy dziś wymiar wspólnego rynku, filar Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wprowadzanego przez polski rząd – zakończyła premier.


Zobacz także