Premier Beata Szydło na uroczystości powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego

W piątek prezydent Andrzej Duda powołał dziewięciu ministrów i jednego wiceministra rządu premier Beaty Szydło w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS).


Spotkanie premier i prezydenta przy stole 1 z 8
fot. KPRM

Prezydent podziękował  premier Beacie Szydło za to, że ministrowie są gotowi tak szybko podjąć obowiązki w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślił, że reprezentują ważne dla funkcjonowania Rady dziedziny administracji. Potrzebny jest rzetelny dialog – podsumował prezydent Andrzej Duda i życzył powodzenia nowym członkom Rady. 

W skład Rady Dialogu Społecznego 11 grudnia powołani zostali:

  1. Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju;
  2. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa;
  3. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji;
  4. Dawid Jackiewicz, minister skarbu państwa;
  5. Konstanty Radzwiłł, minister zdrowia;
  6. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej;
  7. Paweł Szałamacha, minister finansów;
  8. Krzysztof Tchórzewski, minister energii;
  9. Anna Zalewska, minister edukacji narodowej;
  10. Stanisław Szwed, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jedenastym przedstawicielem rządu w RDS, już wcześniej powołanym przez prezydenta, jest  wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Czym zajmuje się Rada Dialogu Społecznego?

Rada Dialogu Społecznego zastąpiła w tym roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W jej skład  wchodzą przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz rządu. Każda ze stron ma równe prawa.

Zadaniem Rady jest rozpatrywanie spraw o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Zajmuje się uzgadnianiem np. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur, wysokości kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych. 

Co ważne, partnerzy społeczni (przedstawiciele pracowników i pracodawców) mogą m.in. przygotowywać projekty aktów prawnych i składać wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do ministrów.


Zobacz także