Premier Beata Szydło na uroczystości mianowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Generał Mieczysław Gocuł został powołany na ponowną kadencję na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła premier Beata Szydło oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.


Poczet sztandarowy wchodzi do sali w Pałacu Prezydenckim 1 z 7
Fot. P. Tracz / KPRM

Prezydent Andrzej Duda wręczył generałowi Mieczysławowi Gocułowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Decyzję o mianowaniu generała na to stanowisko, prezydent Andrzej Duda podjął po zasięgnięciu opinii premier Beaty Szydło i ministra obrony narodowej.

Generał Mieczysław Gocuł

Generał Mieczysław Gocuł został powołany na kolejną kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP, którą pełnił od maja 2013 r.  Służbę w Sztabie rozpoczął na początku 2007 r. Najpierw był zastępcą szefa Zarządu Planowania Operacyjnego, a następnie szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych. Od lipca 2008 r. pełnił funkcję szefa Zarządu Planowania Strategicznego. W październiku 2010 r. objął stanowisko pierwszego zastępcy szefa SG WP.


Zobacz także