Premier Beata Szydło: Ograniczenie skutków kryzysów humanitarnych wymaga połączenia sił

Polska jako członek –założyciel ONZ przywiązuje dużą wagę do realizacji jej celów. Jednym z nich jest rozwiązywanie – w drodze współpracy – problemów międzynarodowych, szczególnie tych o charakterze humanitarnym – mówiła premier Szydło na Światowym Szczycie Humanitarnym w Stambule.


Spotkanie premier z organizacjami humanitarnymi 1 z 8
Fot. P. Tracz / KPRM

Zdaniem premier Szydło budowanie samodzielności i niezależności państw i społeczeństw ma znaczenie fundamentalne i jest najskuteczniejszym narzędziem do przeciwdziałania niepokojom i kryzysom. Jak dodała premier, należy skupić się na bezpośrednim wspieraniu państw dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Powinno to nastąpić poprzez wspieranie ich własnego potencjału społecznego i gospodarczego. Dlatego Polska, wychodząc naprzeciw takiemu rozumieniu pomocy humanitarnej, podwoiła w tym roku pomoc humanitarną, a w następnych latach będziemy ją cały czas zwiększać – mówiła Beata Szydło.

Jesteśmy tutaj, bo nie godzimy się na pozostawienie wielu milionów ludzi na świecie bez pomocy oraz szansy na rozwój. Nasza obecność jest dowodem, że mimo ogromnego wysiłku państw, rządów, społeczności, organizacji międzynarodowych i pozarządowych tak wiele osób nadal nie ma szans na godne życie – stwierdziła szefowa rządu.

Wspieranie działań ONZ

Jak mówiła premier Szydło, kryzysy humanitarne pozostają w nierozerwalnym związku z prawami człowieka, powodując masowe naruszenia praw politycznych, obywatelskich, ekonomicznych oraz społecznych. Dlatego Polska zobowiązuje się do podejmowania działań, które będą miały na celu promowanie i wzmacnianie przestrzegania norm międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym poprzez wspieranie działań ONZ w tym zakresie – zadeklarowała Beata Szydło.

Ograniczenie skutków trwających kryzysów humanitarnych, których charakter jest coraz bardziej złożony, wymaga połączenia sił oraz mocnego impulsu politycznego. Potrzebujemy interwencji strukturalnych: w edukację i rynek pracy. Praca i edukacja to niezbywalne prawa każdego człowieka – mówiła premier Szydło. Zadeklarowała, że uczestnicząc w Szczycie zobowiązujemy się do tego, że zrobimy co w naszej mocy, by dotrzeć do osób znajdujących się w sytuacjach konfliktów, katastrof naturalnych lub nimi zagrożonych.

Na marginesie szczytu premier Beata Szydło spotkała się z kanclerz Angelą Merkel. Szefowe rządów rozmawiały o kluczowych aspektach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, które odbędą się w czerwcu w Berlinie.


Zobacz także