Premier Beata Szydło na rozpoczęciu roku akademickiego w Krakowie: w nauce i szkolnictwie wyższym stawiamy na jakość

Jakość nauki jest dla nas priorytetem. Mamy ambicje, by polskie uczelnie znajdowały się jak najwyżej w rankingach światowych – przekonywała premier Beata Szydło, która w środę zainaugurowała rok akademicki na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w Krakowie.


Premier Beata Szydło przemawia podczas rozpoczęcia roku akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w Krakowie - daleki kadr. 1 z 8
Fot. P. Tracz / KPRM

Zacieśnienie współpracy nauki i biznesu

Potrzebujemy mądrych, spełniających swoje ambicje i marzenia studentów, którzy będą budowali naszą przyszłość. Połączenie sukcesu polskiej nauki, gospodarki i kultury to sukces naszej ojczyzny. Wierzę głęboko, że będziemy go wspólnie budowali – premier Beata Szydło zwróciła się studentów, pracowników i władz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Jak podkreślała premier dzięki rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższego budujemy naszą przyszłość, dlatego są one priorytetem rządu. Wpisuje się on również w założenia Planu na rzez Odpowiedzialnego Rozwoju, który stawia na ścisłą współpracę nauki z biznesem i przełożenie efektów prac badawczych na rozwój rodzimej gospodarki.

Nowy kierunek rozwoju polskich uczelni w porozumieniu ze środowiskiem naukowym

Premier Beata Szydło przy okazji rozpoczęcia roku akademickiego w Krakowie przypomniała, że rząd wprowadza korzystne dla polskich uczelni i badaczy rozwiązania. Zależy nam na tym, żeby szkolnictwo wyższe nie tylko rozwijało się, ale żeby te zmiany były konsultowane i tworzone razem ze środowiskiem naukowym – zapewniła premier Beata Szydło. Jednocześnie dodała, że jej gabinet stawia na jakość, wysokiej klasy uczelnie i wydziały. Daje również szanse młodym ambitnym ludziom z mniejszych ośrodków akademickich w całej Polsce, które nie mają długiej tradycji.

Przyszłość polskiej wsi, leśnictwa i polityki klimatycznej

Szefowa rządu zaznaczyła, że będąc na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, nie sposób nie odnieść się do przyszłości rolnictwa i leśnictwa. Rolnictwo to ważny segment gospodarki, nasza duma narodowa – mówiła premier. Dodała przy tym, że stoi w obliczu wielu wyzwań, m.in. dostosowania się do dyrektyw europejskich. Naszym obowiązkiem jest walczyć o polskie rolnictwo i leśnictwo tak, by mogły konkurować z najlepszymi – przekonywała premier Szydło.

Profesorom Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie premier podziękowała za pomoc rządowi w dyskusji o przyszłości Puszczy Białowieskiej. Dla polskiego rządu niezwykle istotna jest polityka klimatyczna, to co wydarzyło się w Paryżu i to co dzieje się w Brukseli, kiedy zapadają decyzje o ratyfikacji przełomowych, również dla Polski, Porozumień Paryskich - podkreśliła premier Szydło. Jak dodała premier, dzięki staraniom rządu i ratyfikacji porozumień ze szczytu klimatycznego, polska gospodarka ma zagwarantowany rozwój w oparciu o nasz krajowy potencjał, w tym lasy państwowe.


Zobacz także