Premier Beata Szydło na posiedzeniu RE: najpierw trzeba rozwiązać palące problemy w UE jak migracja i Nord Stream II

Polski rząd od początku podkreślał, że niezwykle istotne jest wzmocnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej (UE) oraz współpraca z państwami trzecimi, których problem fali migracyjnej dotyka najbardziej – powiedziała premier Beata Szydło w przerwie unijnego szczytu, podczas dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej (19-20 października) w Brukseli.


Premier Beata Szydło rozmawia z uczestnikami sesji roboczej Rady Europejskiej 1 z 7
fot. KPRM

Kryzys migracyjny

Szefowa rządu poinformowała, że jednym z tematów poruszonych podczas dzisiejszych rozmów była polityka migracyjna Unii Europejskiej. Dzisiejsze spotkanie było okazją do omówienia stanu zaawansowania podejmowanych działań mających na celu uszczelnienie granic zewnętrznych – powiedziała premier.

Zdaniem Beaty Szydło zmiana podejścia do tego, w jaki sposób polityka migracyjna powinna być prowadzona zaczyna przynosić zamierzone rezultaty, ponieważ podczas spotkania wszyscy zgodzili się, że wymiar zewnętrzny zmniejszył presje migracyjną. Na mój wniosek została wpisana poprawka do tekstu konkluzji, gwarantująca że wszelkie zmiany dotyczące systemu azylowego będą przyjmowane w drodze konsensusu wszystkich państw członkowskich – dodała premier.

Nord Stream II

Kontynuacja tej inwestycji zagraża niezależności energetycznej całej Europy Środkowo-Wschodniej i podważa bezpieczeństwo energetyczne regionu – zaznaczyła premier Beata Szydło. Jak mówiła, zaapelowała o przyspieszenie przez Komisję Europejską prac legislacyjnych i prawnych w sprawie budowy gazociągu Nord Stream II. Z satysfakcją chcę powiedzieć, że ten mój głos w dyskusji został poparty przez innych szefów rządów, również wagę tego tematu podniósł pan przewodniczący Donald Tusk – dodała szefowa rządu.

Obronność i jednolity rynek cyfrowy

Prezes Rady Ministrów powiedziała, że podczas spotkania dyskutowano także o współpracy obronnej w ramach Wspólnoty, w szczególności dotyczącej ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz przyjęcia rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego. Dla Polski bardzo ważne jest, aby ta inicjatywa współgrała z działaniami, które państwa członkowskie, w tym Polska, prowadzą w ramach NATO, jak również żeby ta inicjatywa zagwarantowała, że na równych zasadach uczestniczyć w niej będą wszystkie państwa członkowskie oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – zaznaczyła premier.

Beata Szydło dodała, że szefowie państw i rządów dyskutowali również o wdrażaniu jednolitego rynku cyfrowego. Premier podkreśliła, że za sprawą Polski i szesnastu państw UE odbył się niedawno Szczyt cyfrowy w Tallinie.


Zobacz także