Premier Beata Szydło na posiedzeniu Rady Europejskiej

W czwartek i piątek (18-19 lutego) premier Beata Szydło uczestniczy w szczycie Rady Europejskiej poświęconym kryzysowi migracyjnemu i brytyjskim postulatom reformy Unii Europejskiej.


Premier Beata Szydło na czerwony dywanie przed budynkiem Rady Europejskiej w Brukselii 1 z 12
fot. P. Tracz/KPRM

Brytyjskie postulaty reformy UE

Szefowie państw i rządów UE mają przyjąć ustalenia negocjacji dotyczących brytyjskich postulatów reformy UE w czterech obszarach:

  • suwerenność,
  • konkurencyjność,
  • zarządzanie gospodarcze,
  • swobodny przepływ osób.

Migracje

Rada Europejska oceni także postęp we wdrażaniu dotychczas podjętych decyzji dotyczących migracji.

Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2015 r., unijne instytucje i państwa członkowskie muszą w trybie pilnym m.in.:

  • zająć się wzmocnieniem ochrony zewnętrznej granicy Schengen;
  • poprawić funkcjonowanie hotspotów (chodzi m.in. o identyfikację, rejestrację i pobieranie odcisków palców);
  • zapewnić faktyczny powrót i readmisję osób nieuprawnionych do pobytu;
  • wzmocnić środki do walki z przemytem ludzi i handlem ludźmi.

Instytucje i państwa członkowskie mają ponadto zapewnić realizację Planu działania UE–Turcja, w tym uruchomić kwotę 3 mld euro na potrzeby Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji.

Spotkania na marginesie szczytu

Na marginesie Rady Europejskiej odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem premierów Słowenii i Chorwacji. Ponadto, premier Beata Szydło uczestniczyła spotkaniu szefów rządów i państw Unii Europejskiej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem. Przed szczytem UE polska premier spotkała się również z prezydentem Rumunii. W drugim dniu szczytu UE premier Beata Szydło spotkała się z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem.


Zobacz także