Premier Beata Szydło na Forum Ekonomicznym o polityce, gospodarce i firmach rodzinnych

Stawiając na 500+ ponosiliśmy ryzyko. Okazało się jednak, że mieliśmy rację. Wydatki na świadczenia zwracają się, a gospodarka już dzisiaj odnosi korzyści z programu – powiedziała premier Beata Szydło podczas dyskusji panelowej na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.


Uczestnicy Forum Ekonomicznego przed wejściem do budynku. 1 z 15
fot. P. Tracz / KPRM

Rodzina podstawą filozofii rządu

Premier Beata Szydło zaczęła swoje wystąpienie na panelu Jak przekształcić rodzinną firmę w międzynarodowego giganta? od opisu tego, co ją inspiruje. Mówiła m.in. o małych firmach i doświadczeniach jej rodziny, która pracuje w sektorze górniczym. Podkreślała, że bardzo istotne jest budowanie etosu pracy i wartości z nią związanych.

Dzisiaj w rządzie prowadzimy bardzo jasno określoną politykę. Ukierunkowaną na rodzinę i szeroko pojęte jej wsparcie – powiedziała szefowa rządu. Wymieniła program Rodzina 500+, który jest symbolem pewnej filozofii myślenia. Jak stwierdziła, w tej filozofii znajduje się także miejsce dla rozwoju firm rodzinnych.

Zdaniem premier, wielu młodych ludzi zapytanych o plany mówi, że chcieliby zakładać firmy, które w przyszłości mają szansę na przekształcenie się w rodzinne przedsiębiorstwa. Przypomniała także, że w programie rządu zapisano idee, by małe firmy stawały się większymi, większe jeszcze większymi, a te największe stawały się championami, które będą podbijały światowe rynki. Te założenia realizowane są w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Polska gospodarka rozwija się. Bezrobocie jest rekordowo niskie. Budżet, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, jest w doskonałej kondycji. Cieszymy się z tego, że poprawiają się wskaźniki – zaznaczyła Beata Szydło. Jak wskazała szefowa rządu, agencja Moody’s potwierdziła perspektywy tegorocznego wzrostu PKB. W ocenie tej agencji ratingowej wyniki gospodarki polskiej w II kw. 2017 r. okazały się lepsze od oczekiwań, co skłoniło ją do silnej rewizji prognoz tempa wzrostu gospodarczego na cały 2017 r. do 4,3 proc. z 3,2 proc. poprzednio. Dobre wyniki gospodarcze w opinii premier są wynikiem skutecznego łączenia programów społecznych z gospodarczymi.

Bezpieczny rozwój rodzinnych firm

Rząd realizuje szereg programów, które stają się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Premier stwierdziła, że obecnie – w dobrej sytuacji gospodarczej – trzeba zastanawiać się nad tym, co zrobić by dalszy wzrost gospodarczy był nadal możliwy. Wyzwaniem dla rządu jest znalezienie narzędzi, które to umożliwią. Jeżeli będziemy budować i wspierać polskie konkurencyjne firmy to myślę, że będziemy mogli czuć się bezpieczni. Będziemy mieli dobrą perspektywę – powiedziała szefowa rządu. Chcemy być państwem, w którym polskie firmy rozwijają się i budują gospodarkę, ale także konkurują i wychodzą na zewnątrz – dodała.

Aby dostosowywać programy dla rozwoju kraju, niezbędne jest wsłuchiwanie się w głos przedsiębiorców, którzy są praktykami. Premier mówiła: bezpieczny rozwój firm rodzinnych jest ważny dla mnie i dla rządu, a co przede wszystkim – jest potrzebny Polsce.

Rządowe programy napędzają gospodarkę

Stawiając na 500+ ponosiliśmy ryzyko. Okazało się jednak, że mieliśmy rację. Wydatki się na świadczenia zwracają się, a gospodarka już dzisiaj odnosi korzyści z programu – poinformowała szefowa rządu na panelu pn. Polityka. W sprawie wartości czy interesów?. Jak stwierdziła, z diagnozy przygotowanej jeszcze przed wyborami jasno wynikało, że jeżeli da się szansę polskiej rodzinie i na nią się postawi, rozwiąże się bardzo dużo innych problemów.

Nie była to łatwa decyzja, bo rzeczywiście pytanie, skąd nagle wziąć 17 mld zł. To wydawało się niemożliwe politycznie, ale wszystko to, co wtedy zrobiliśmy w rządzie i budżecie, podporządkowaliśmy temu jednemu celowi – podkreśliła premier. Jak powiedziała premier te środki finansowe miały zwrócić się w dwójnasób. Nie tylko przez to, że wpływają podatki do budżetu i wzrasta konsumpcja, ale przede wszystkim dlatego, że zainwestowanie w rodzinę i młode pokolenie, przyniesie w dłuższej perspektywie niewyobrażalne wręcz efekty. Zdaniem szefowej rządu największym kapitałem Polski jest młode pokolenie i jej zadaniem, jako premiera, jest dobrze w ten kapitał zainwestować.

Premier Szydło zaznaczyła również, że Europa potrzebuje zasad i ustalenia wspólnego kanonu wartości potrzebnego do budowania wspólnoty.

Polityka według premier Beaty Szydło

Premier odpowiadając na pytanie o to, czym w jej życiu jest polityka stwierdziła, że każdego dnia rano zastanawia się nad tym. Praktycznie rzecz biorąc polityka dotyka każdej minuty mojego życia – powiedziała szefowa rządu. Jeżeli przyjmiemy tę definicję, że polityka to czynienie dobra dla wspólnoty, w której się żyje – to jest to rzecz idealna i wspaniała. To jest ten wzorzec, do którego każdy polityk powinien dążyć– stwierdziła. Zdaniem premier jest dobrze jeśli polityka jest pasją polityków. Według Beaty Szydło, jeśli natomiast staje się rutyną i rozpatrywana jest wyłącznie w kategoriach własnych interesów i dbania tylko o karierę polityczną, wówczas zaczynają się problemy.


Zobacz także