Premier Beata Szydło: Jesteśmy rządem, który skierował polską wieś na realną drogę rozwoju

Musimy dbać o polską wieś, jak o największy skarb – podkreślała premier Beata Szydło na ogólnopolskiej konferencji „Zgromadzenie Wsi Polskiej” w Wojniczu. Podczas spotkania wymieniła szereg działań na rzecz polskiej wsi i rolnictwa m.in. program Rodzina 500+, podniesienie najniższej emerytury z KRUS, wcześniejszą wypłatę zaliczek na dopłaty unijne.


Młodzi muzycy w strojach ludowych zmierzający na scenę z instrumentami 1 z 15
fot. P. Tracz / KPRM

Polska wieś jest miejscem gdzie w szczególny sposób jest pielęgnowana polskość. Tutaj słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna ciągle są filarami codziennego życia i na każdym kroku to odczuwamy – mówiła do rolników premier Szydło i dziękowała im za wsparcie oraz ich pracę na rzecz Polski. Dodała także: dzisiaj polska wieś jest bastionem tych wartości, które opierają się na poszanowaniu człowieka, rodziny, wiary i umiłowaniu ojczyzny – tych wartości, których we współczesnym świecie coraz bardziej brakuje. Dzięki polskiej wsi, te wartości ciągle żywe, będziemy jeszcze bardziej umacniać. Dzięki tym wartościom Polska będzie silnym państwem na mapie Europy i Świata.

Jesteśmy rządem, który skierował polską wieś na realną drogę rozwoju.Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy zaledwie na początku drogi, ale wiedzieliśmy od początku naszej pracy, że musimy pamiętać o tych, którzy mówili do nas o tych priorytetach i najważniejszych sprawach, kiedy spotykaliśmy się w kampanii.

Wieś to nie tylko rolnictwo – stwierdziła premier Beata Szydło. Wieś to szkoła, to kultura, infrastruktura, służba zdrowia. Wieś to ogromne bogactwo, o którym musimy nie tylko pamiętać, ale i je pielęgnować” – poskreślała szefowa rządu i dodała „musimy o nią dbać, jak o największy skarb.

Realne zmiany dla rolników i polskiej wsi

Ponad 36% ogółu dzieci, które korzystają z programu Rodzina 500+, to są dzieci mieszkające na wsi. To 1 mln 360 tys. dzieci, do których trafiło już ponad 4 mld zł. Na wsi to wsparcie trafia do 63% osób poniżej 18. roku życia. To największe wsparcie jakie kiedykolwiek otrzymała polska wieś – informowała premier. W przyszłym roku ta pomoc będzie dwukrotnie większa, ponieważ program będzie realizowany już od 1 stycznia. To jest realna pomoc dla polskich rodzin, dla rodzin mieszających na wsi – stwierdziła.

Pamiętamy też o seniorach, dlatego przygotowaliśmy i już jest realizowany program Leki dla seniorów 75+ – podkreśliła premier Beata Szydło i dodała, że dzięki niemu osoby po 75 roku życia otrzymają darmowe leki. Z bezpłatnych medykamentów można korzystać już od 1 września 2016 r.

Premier mówiła również o decyzji rządu, że najniższa emerytura od przyszłego roku będzie wynosiła 1 tys. zł. Wiem, że to niewiele ale jeśli ktoś otrzymuje 882,56 zł, a tyle wynosi najniższa emerytura z KRUS, to dla niego wzrost o 117,44 zł . To jest niebagatelna kwota. Dzisiaj stać nas na tyle, ale będziemy dążyli do tego, żeby te emerytury były jeszcze wyższe – zadeklarowała szefowa rządu. Z tych zmian skorzysta 350 tys. osób pobierających świadczenia z KRUS.

Wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową, która po waloryzacji będzie wynosiła ok. 13 zł. To jest ważne dla tych, którzy zatrudniani są na umowy zlecenia i umowy o dzieło – mówiła Beata Szydło.

Mówiąc o kolejnych rozwiązaniach na rzecz rolników, premier wymieniła nowe zasady ubezpieczeń upraw rolnych – ubezpieczenia pakietowe do których będą dopłaty w wysokości do 65%. „W budżecie na 2017 r. zagwarantowaliśmy na ten cel 900 mln zł” – poinformowała szefowa rządu.

Trwają w tej chwili wypłaty zaliczek płatności obszarowych na sezon 2016-2017. Na dzień dzisiejszy wypłaciliśmy ponad 6 mld zł – mówiła premier. Z najnowszych danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że już ok. 1 mln rolników ma pieniądze na kontach. Do końca listopada rolnicy otrzymają ok. 9,5 mld zł. Premier mówiła również o podniesieniu stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1 zł. Był to jeden z postulatów Krajowej Rady Izb Rolniczych. Odpowiedzieliśmy na ten postulat pozytywnie, ponieważ deklarowaliśmy i w praktyce to realizujemy – chcemy dialogu. Słuchamy ludzi i rozmawiamy z nimi – dlatego pozytywnie odpowiedzieliśmy również na ten apel – powiedziała Beata Szydło.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że państwo nie może być słabe wobec silnych, a silne wobec słabych. Ustawowo chronimy rolników przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych sieci handlowych. Eliminujemy w ten sposób presję zaniżonej ceny, opłaty półkowe, bardzo długie terminy płatności – stwierdziła premier Szydło. Prezes Rady Ministrów mówiła o ustawie dotyczącej „Produktu Polskiego”, która promuje polską żywność nie tylko w Polsce ale i za granicą. Otworzyliśmy 23 rynki zbytu – poinformowała szefowa rządu. Premier mówiła również o wsparciu m.in. dla producentów mleka oraz owoców i warzyw.

Równe szanse dla mieszkańców wsi

Wieś to nie tylko rolnicy i rolnictwo – mówiła premier Szydło o działaniach rządu, które również będą wspierały polską wieś.

Właśnie rozpoczęliśmy reformę edukacji. Ważnym elementem tej reformy jest ochrona małych szkół wiejskich, żeby nie były likwidowane. Aby te centra życia społecznego i kulturalnego mogły spokojnie się rozwijać – podkreślała Beata Szydło. Jak dodała to jest jeden z ważnych elementów wprowadzanych w oświacie zmian.

Przed nami inna ważna reforma – służby zdrowia. W tej reformie szczególną wagę przywiązujemy do wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej, która jest istotna w środowiskach wiejskich .To również rozwój i wzmocnienie szpitali powiatowych. To kolejny ważny krok, ku temu, żeby życie na polskiej wsi było lepsze – stwierdziła Prezes Rady Ministrów.

Premier Beata Szydło podkreślała, że w tym roku, jej rząd wdrożył też wiele zmian, które objęły swoim zasięgiem także środowiska wiejskie. Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadziło program Klub, który wspiera i wzmacnia małe kluby sportowe – mówiła premier Szydło i zadeklarowała, że będzie on kontynuowany.

Wicepremier Piotr Gliński pilotażowo wspiera rozwój uniwersytetów ludowych – to ważny program godnościowy. Nawiązujemy do tradycji ale chcemy, żeby te uniwersytety ludowe, nawiązując do tradycji budowały nowoczesną polską wieś – informowała Beata Szydło. Dodała, że przywracane są na wsi instytucje państwowe. Przywrócimy np. 150 posterunków policji – mówiła o inicjatywie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Będziemy rozwijać także infrastrukturę. Uruchamiamy program budowy dróg lokalnych – zadeklarowała premier.

Za priorytetowy program rządu premier Beata Szydło uznała „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w którym jest wiele elementów dedykowanych wsi.

„Zajęliśmy się sprawami zwykłych Polaków – naszymi sprawami”

Chcemy aby polska wieś stała wartościami, które są ciągle tak żywe – rodzina, wiara, tradycja ale i nowoczesność. Chcemy nowoczesnej, tradycyjnej wiernej polskiej wsi. Kiedy w kampanii wyborczej mówiłam na spotkaniach z wami, że każdy ma mieć takie same szanse rozwoju, to mówiłam to z pełnym przekonaniem. To założenie wyrównywania szans, sprawiedliwości społecznej, dostrzegania każdego obywatela legło u podstaw naszego programu – stwierdziła premier Szydło.

My konsekwentnie i ze spokojem przeprowadzimy zmiany, których wy oczekujecie. Nie zejdziemy z drogi reform. Każdego kto chce dobra i rozwoju polskiej wsi zapraszamy do współpracy. Dla nas rozwój polskiej wsi, godne życie Polaków, zwykłych obywateli, jest najwyższym priorytetem – zakończyła swoje wystąpienie szefowa rządu.


Zobacz także