Premier Beata Szydło: Duże zainteresowanie współpracą z Polską

Zakończyło się bardzo ważne wydarzenie o charakterze gospodarczym i międzynarodowym – Forum Pasa i Szlaku. Jest duże zainteresowanie współpracą z Polską, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i wymianę handlową – powiedziała premier Beata Szydło podsumowując wizytę w Chinach.


Premier Beata Szydło podczas briefingu prasowego w Chinach.
fot. P. Tracz/KPRM

Szefowa rządu poinformowała, że w Pekinie miały miejsce dobre rozmowy dotyczące współpracy gospodarczej pomiędzy państwami europejskimi, azjatyckimi i afrykańskimi. Dużo dobrych pomysłów, które zostały podsumowane wolą współpracy, przełożyły się na konkretne programy ogłoszone we wspólnym oświadczeniu, ale też wolą kontynuowania tego formatu – podkreśliła Beata Szydło. Za dwa lata ma odbyć się kolejne spotkanie w tym gronie.

Forum Pasa i Szlaku ważne dla Polski

Premier zaznaczyła, że uczestnictwo w Forum było ważne z punktu widzenia Polski. Po pierwsze jest to możliwość rozmowy na temat współpracy gospodarczej z państwami, z którymi na co dzień Polska nie ma możliwości tak częstych kontaktów. Po wtóre, inicjatywa chińska Pasa i Szlaku będzie w najbliższych dekadach zapewne dyktowała warunki rozwoju gospodarczego w regionie – wyjaśniła szefowa polskiego rządu.

Jak dodała, podczas wizyty w Chinach odbyła liczne rozmowy z szefami rządów i państw z Azji. Jest duże zainteresowanie współpracą z Polską, zarówno, jeżeli chodzi o inwestycje, jak i wymianę handlową. Mamy tutaj duże pole do zagospodarowania – zaakcentowała premier.

Podczas wystąpienia na Forum Pasa i Szlaku premier Beata Szydło zaznaczyła, że polski rząd od wielu miesięcy pracuje nad wspólnymi punktami strategii rozwoju Polski i Chin. Liczę, że w niedługim czasie uda się uzgodnić i zrealizować projekty współpracy korzystne dla obu stron – powiedziała. Szefowa rządu przedstawiła priorytetowy program unowocześnienia polskiej gospodarki – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W kontekście inicjatywy Pasa i Szlaku Polska jest zainteresowana płaszczyznami współpracy, które z jednej strony przyczynią się do realizacji naszej narodowej strategii rozwojowej, a z drugiej będą wartościowym wkładem w realizację chińskiej inicjatywy - mówiła Beata Szydło. Jak zaznaczyła, powinniśmy unikać sytuacji, w której realizacja promowanego projektu jest w jakikolwiek sposób narzucona” czy nieakceptowana przez wszystkie państwa. Według premier Beaty Szydło inicjatywa Pasa i Szlaku po czterech latach od jej ogłoszenia zdaje się wkraczać w nowy wymiar. „Polska przyłącza się do grupy państw, które dostrzegają w niej szansę rozwoju nowych, dynamicznych relacji gospodarczych – zadeklarowała premier.

Szerokie spektrum współpracy

Szefowa rządu poinformowała, że rozmowy w Pekinie dotyczyły możliwości współpracy w zakresie inwestycji, turystki, wymiany międzykulturowej i międzyludzkiej, a także współpracy uniwersytetów.

Dla Polski najważniejsze jest to, żeby ta współpraca przełożyła się na konkretne projekty prorozwojowe – powiedziała premier. Dodała, że mamy już polsko-chińską relację Łódź-Chengdu. Chcielibyśmy, żeby te połączenia komunikacyjne były rozbudowywane. Polska ma ambicje być swoistym hubem transportowym pomiędzy Azją a Europą i w ten sposób przedstawialiśmy naszą ofertę – oznajmiła premier.

Polska centralnym punktem komunikacyjnym

Prezes Rady Ministrów zwróciła uwagę, że Polska jest zainteresowana budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, który również może spełniać taką rolę. Zgłosiliśmy inicjatywę szlaku bursztynowego, która jest realizacją połączeń komunikacyjnych w ramach Forum Pasa i Szlaku – wyjaśniła premier. Dodała, że Polska jest zainteresowana – w ramach realizacji tego projektu – zdobywaniem inwestorów, czy też oferowaniem własnych możliwości inwestycyjnych.

Polskiej premier w rozmowach w Pekinie towarzyszył powołany kilka dni temu pełnomocnik rządu ds. Polskiego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Jego zadaniem jest przygotowanie i realizacja tej inwestycji.

Beata Szydło oceniła, że Forum Pasa i Szlaku przynosi efekty dla Polski na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to uczestnictwo wśród państw, które przystąpiły do inicjatywy chińskiej. Druga to rozmowy bilateralne pomiędzy państwami, które uczestniczyły w Forum – wyjaśniła szefowa rządu.


Zobacz także