Premier Beata Szydło: Dobrobyt firm powinien przekładać się na lepsze życie Polaków

Dobra kondycja spółek Skarbu Państwa pokazuje, że przy dobrym i mądrym zarządzaniu można osiągnąć bardzo wiele – powiedziała premier podczas spotkania poświęconego efektywniejszemu gospodarowaniu majątkiem narodowym.


Od lewej: minister Henryk Kowalczyk, premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki oraz minister Elżbieta Witek na tle flag narodowych.
fot. P. Tracz/KPRM

W dyskusji uczestniczyli także wicepremier Mateusz Morawiecki, minister Henryk Kowalczyk, minister Krzysztof Tchórzewski, minister Elżbieta Witek, wiceminister Maciej Małecki oraz przedstawiciele spółek Skarbu Państwa.

Pozytywne efekty zmian w spółkach SP

Szefowa rządu przypominała, że jej gabinet zmienił sposób zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Premier koordynuje politykę właścicielską, szczególnie wobec największych podmiotów z udziałem majątku państwa. Ponadto spółki są nadzorowane przez sektorowych ministrów. Zlikwidowano Ministerstwo Skarbu Państwa. Cieszę się, że w tak trudnym momencie zmian i reformowania spółek Skarbu Państwa, potrafiliśmy wspólnie przejść nie tylko przez ten proces skutecznie i dobrze instytucjonalnie, ale osiągnąć imponujące wyniki finansowe – podkreśliła premier. Obecnie wdrażane są kolejne usprawnienia w sposobie funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

Coraz lepsza kondycja firm

Spójna polityka gospodarcza rządu ma doprowadzić do tego, że kraj szybciej się rozwija i ma coraz lepsze efekty – zadeklarowała szefowa rządu. Wg niej najważniejszym celem jest to, żeby dobrobyt firm przekładał się na życie gospodarstw domowych w Polsce i na lepszą koniunkturę dla Polaków.

Szefowa rządu przypomniała, że główne kierunki rozwoju polskiej gospodarki określono w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR). „Na tych filarach i fundamentach trzeba zbudować szybki wzrost gospodarczy Polski – powiedziała.

Premier Beata Szydło przypomniała, że za poprzedniego rządu przedsiębiorstwa takie, jak np. LOT czy spółki górnicze, były w złej kondycji finansowej, a obecnie odnotowują wzrost. Szefowa rządu podkreśliła, że obecnie zaczyna się nowy etap funkcjonowania spółek, tj. inwestowanie w nowe rozwiązania. Mamy ambicje, by inwestować w nowoczesne technologie, żeby budować konkurencyjną gospodarkę – powiedziała premier.

Szefowa rządu pogratulowała spółkom Skarbu Państwa wyników finansowych z ostatniego czasu. Jest się czym chwalić! – przyznała. Myślę, że ta dobra kondycja firm pokazuje, że przy dobrym i mądrym zarządzaniu można osiągnąć bardzo wiele – powiedziała szefowa rządu.

Lepsze zarządzanie przedsiębiorstwami i pobudzanie inwestycji

Minister Henryk Kowalczyk ocenił, że spółki Skarbu Państwa systematycznie się rozwijają. Misją SSP jest budowa polskiej gospodarki, jako całości i wpisanie się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślił. Minister zwrócił uwagę, że bardzo dobre wyniki finansowe spółek były efektem m.in. oszczędności na kosztach operacyjnych.

Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przypomniał, że złotówka jest najsilniej umacniającą się walutą na świecie w tym roku. Powiedział, że spółki na pierwszym miejscu powinny ocenić swoje możliwości inwestycyjne i zacząć się rozwijać. Kolejnym krokiem powinno być podjęcie współpracy z małymi i średnimi firmami – na co często wskazują przedsiębiorcy. Szef resortów rozwoju i finansów zachęcał również do zwiększania ekspansji międzynarodowej. Eksport jest lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski – podkreślił. Ponadto wicepremier wskazał, że rząd dokonuje zmian w systemie wsparcia polskich eksporterów w postaci dyplomacji ekonomicznej i zadeklarował, że kolejne działania wspierające będą podejmowane.

Minister Krzysztof Tchórzewski omówił możliwości inwestycyjne spółek z sektora wydobywczego, paliwowego i energetycznego. Wskazał, że nadzorowane przez niego przedsiębiorstwa osiągają coraz lepsze wyniki gospodarcze.

Dobre notowania spółek Skarbu Państwa

Ponadprzeciętne wyniki wypracowane w spółkach Skarbu Państwa oraz strategia zarządzania, mająca na celu sukcesywne budowanie wartości polskiego kapitału, przełożyły się na notowania warszawskiego parkietu oraz wzrost zaufania inwestorów. WIG20 od początku 2017 roku znacznie zyskuje. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na tak dobre wyniki podmiotów z udziałem SP jest – stan polskiej gospodarki, który od początku tego roku zaskakuje analityków pozytywnymi informacjami. Rozwój dostrzegają również międzynarodowe instytucje finansowe i agencje ratingowe, wielokrotnie podwyższając prognozy dalszego wzrostu gospodarczego w Polsce.


Zobacz także