Premier Beata Szydło do opozycji w Sejmie: Wam nie chodzi o Polskę

Udowodniliście, że wam nie chodzi o Polskę, tylko o obronę własnych interesów. Podważanie demokratycznych wyborów Polaków trwało przez cały rok 2016 i dzisiejszy dzień jest kolejnym etapem tego spektaklu – powiedziała premier Beata Szydło podczas piątkowej dyskusji nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla jej rządu.


Premier Beata Szydło przemawiająca na mównicy sejmowej. 1 z 6
fot. P. Tracz/KPRM

Zwracając się do wnioskodawców premier podkreśliła, że rolą opozycji jest recenzowanie władzy. Jednak opozycja niemerytoryczna, która traktuje wyborców instrumentalnie, a państwo jako łup, nie pełni swojej roli, a jedynie szkodzi – mówiła Beata Szydło.

Zmieniamy Polskę na lepsze. Wykonaliśmy zobowiązania wyborcze, a przez ten krótki czas zrobiliśmy dla Polaków więcej, niż wy przez dwie kadencje – zwróciła się do polityków opozycji.

Odpowiadając na zarzuty sformułowane we wniosku o wotum nieufności, premier Beata Szydło wskazała na osiągnięcia jej rządu z ostatnich 17 miesięcy.

Wbrew waszym ciągłym narzekaniom, że się nie da – otóż dało się. W budżecie znalazły się pieniądze na program Rodzina 500+ i teraz ponad 3 mln 800 tys. polskich dzieci otrzymuje z niego wsparcie. Wystarczyło się postarać. Niektórzy mówią – wystarczy nie kraść – punktowała Szydło.

Prezes Rady Ministrów przedstawiła także działania podjęte w ciągu półtora roku jej rządu w poszczególnych obszarach.

Sukcesy rządu w gospodarce

Rząd PiS udowodnił, że można realizować tak ambitne programy jak Rodzina 500+ i jednocześnie zapewnić dynamiczny rozwój gospodarki – powiedziała premier.

W 2016 roku deficyt polskich finansów publicznych był najniższy od 9 lat i wyniósł 2,4 procent PKB. Bezrobocie jest najniższe od 25 lat. Rząd premier Beaty Szydło obniżył także podatek dla małych i średnich przedsiębiorstw z 19 do 15 procent. Od stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa o innowacyjności wspierająca współpracę między naukowcami a przedsiębiorcami. Powstały także ramy prawne umożliwiające powstawanie polskich Dolin Krzemowych.

Rozwijające się rolnictwo

Rząd premier Beaty Szydło zapewnił wcześniejsze wypłaty zaliczek unijnych dopłat dla rolników, ułatwił im bezpośrednią sprzedaż plonów, a także wprowadził ochronę polskiej ziemi.

Wsparcie dla górnictwa

Zawsze powtarzaliśmy, że górnictwo jest jednym z kół zamachowych naszej gospodarki – mówiła premier Beata Szydło. Dzięki staraniom rządu polskie górnictwo wychodzi na prostą. Po połączniu Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego Holdingu Węglowego powstała największa w Unii Europejskiej spółka węglowa. Połączenie to zapobiegło utracie pracy przez tysiące osób.

Rząd zapewnia bezpieczeństwo Polakom

Premier omawiając kwestie bezpieczeństwa w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na sukces, jakim był szczyt NATO w Warszawie. Polska uzyskała na nim bezprecedensowe gwarancje bezpieczeństwa, a żołnierze państw sojuszniczych, w tym USA, już stacjonują i ćwiczą na terenie Polski i państw bałtyckich. To wyjątkowo zwiększa bezpieczeństwo regionu – podkreśliła Beata Szydło.

Wśród działań na rzecz obronności szefowa rządu wymieniła też utworzenie wojsk obrony terytorialnej, rozpoczęcie budowy bazy dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej i podpisanie ponad 100 umów, dzięki którym modernizacja polskiej armii staje się faktem.

Premier Szydło zaakcentowała także, że zmieniła bezrefleksyjne podejście poprzedniego rządu do kwestii migrantów. Podkreśliła przy tym, że Polska przeznacza dodatkowe środki na pomoc humanitarną i będzie włączać się w akcje pomocy potrzebującym.

Bezpieczeństwo Polaków to dla nas priorytet i wszystkie decyzje dotyczące europejskiej polityki migracyjnej będziemy podejmować właśnie z myślą o bezpieczeństwie – zaznaczyła premier.

Rząd zadbał także o bezpieczeństwo Polaków w codziennym życiu. Przywróciliśmy 45 posterunków policji zamkniętych w ostatnich latach. Unowocześniamy służby, doposażamy je i podwyższamy płace – punktowała szefowa rządu.

Usprawnienie wymiaru sprawiedliwości

Premier Beata Szydło zapowiedziała reformę sądownictwa, wprowadzenie przepisów zwalczających wyłudzenia podatków i przestępstwa pedofilskie, a także zaprzestanie odbierania dzieci z rodzin z powodu biedy. To, co do tej pory działo się w tej dziedzinie, przypomina raczej wymiar niesprawiedliwości – oceniła szefowa rządu.

To definitywny koniec państwa teoretycznego. Koniec pobłażania przestępcom i tolerowania bezkarności złodziei – zapowiedziała premier.

Edukacja przyjazna dzieciom i rodzicom

Wśród działań na rzecz reformy polskiego szkolnictwa Beata Szydło wymieniła zmianę przymusu posyłania do szkół 6 latków na wolny wybór rodziców, utworzenie kompleksowego programu Dobra Szkoła, waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i likwidację godzin karcianych.

Dbałość o sprawniejszą ochronę zdrowia

Dzięki pracom rządu premier Beaty Szydło od 1 września 2016 roku seniorzy po 75. roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków. Z programu do tej pory skorzystało 1,85 mln seniorów. Ponadto trwają prace nad wdrożeniem sieci szpitali. Ma ona zapewnić pacjentom, którzy zakończyli pobyt w szpitalu, dostęp do specjalistycznych przychodni przyszpitalnych, a także skrócić kolejki do lekarzy.

Kończąc swoje wystąpienie w Sejmie premier Beata Szydło oznajmiła, że bierze odpowiedzialność za swój rząd. Jestem pełna pokory. Zrobiliśmy dużo, ale wiem, że możemy zrobić jeszcze więcej. Popełniamy błędy, ale wyciągamy z tego wnioski – podkreśliła premier Beata Szydło.


Zobacz także