Premier Beata Szydło: dajemy Polakom nowy model rozwoju gospodarczego

Rząd przyjął we wtorek „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Program wskazuje nowe kierunki działań państwa i impulsy, które zapewnią polskiej gospodarce stabilny rozwój w przyszłości. „Chcemy, żeby każdy polski obywatel miał szansę korzystania z rozwoju” – mówiła premier podczas prezentacji programu.


Premier i wicepremier na konferncji prasowej 1 z 6
fot. P. Tracz/KPRM

Przygotowanie dokumentu jest ściśle związane z exposé premier Beaty Szydło, w którym mocno podkreślała, że najważniejszym zadaniem jej rządu jest rozwój Polski i wyrwanie kraju z pułapki średniego rozwoju. W konferencji prasowej poświęconej Planowi brał udział wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który zaprezentował jego szczegóły.

5 filarów rozwoju

Chcemy, żeby rozwój Polski przebiegał w sposób skoordynowany i równomierny – stwierdziła premier Beata Szydło i dodała, że chce aby z tego rozwoju korzystali wszyscy bez względu na to, gdzie kto mieszka. „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przedstawia nowe podejście do polityki gospodarczej, a w nim kluczowe przedsięwzięcia, które stworzą podstawy do rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki. Odpowiedzialny rozwój ma się opierać na pięciu filarach:

  • reindustrializacji,
  • rozwoju innowacyjnych firm,
  • kapitału dla rozwoju,
  • ekspansji zagranicznej,
  • zrównoważonego rozwoju społecznego i regionalnego.

Ponadto, projekty realizowane z wykorzystaniem środków europejskich mają lepiej wspierać cele rozwojowe Polski. Plan zakłada też stworzenie systemu inteligentnych zamówień publicznych i włączenie go do polityki rozwojowej. Wdrożony zostanie także program Start in Poland, który stworzy warunki rozwoju dla polskich start-upów. Istotnym elementem planu jest także wspieranie oszczędności długoterminowych i budowanie kultury oszczędzania, a także popularyzacja oraz wspieranie idei akcjonariatu pracowniczego.

W efekcie powinno powstać więcej miejsc pracy wysokiej jakości, a beneficjentami wzrostu PKB w większym stopniu niż dotychczas powinni być wszyscy obywatele.

Pakiet dla przedsiębiorców

Nie boimy się mówić tego, że kapitał ma narodowość – zaznaczyła premier. Jednocześnie zaznaczyła, że chce by polska marka była silna i rozpoznawalna na świecie, żeby polskie firmy miały szansę konkurowania z najlepszymi na świecie. Dodała, że rząd ma zamiar odbudować polski przemysł.

Musimy dawać szanse polskim firmom, które z małych będą stawały się średnimi, a ze średnich dużymi – powiedziała premier.  

Z Planu wynika, że przygotowane zostaną nowe rozwiązania, w obszarach, które są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.:

  • nowa Konstytucja Biznesu, czyli ustawa, która całościowo będzie regulować zasady prowadzenia biznesu w Polsce (zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej),
  • zasady sukcesji jednoosobowych firm,
  • rozwiązania ułatwiające założenie i prowadzenie własnego biznesu,
  • narzędzia ułatwiające firmom skuteczne dochodzenie wierzytelności,
  • likwidacja zbędnych koncesji i zezwoleń.

Wprowadzone zostaną również zmiany, które pozwolą lepiej realizować zamówienia publiczne tak, by przynosiły większe korzyści (także dla firm je realizujących). Zakłada się odejście od kryterium najniższej ceny, punkty za innowacyjność i klauzule społeczne promujące stabilne miejsca pracy.

Polski Fundusz Rozwoju

W miejsce kilku instytucji powstanie jeden fundusz rozwoju  - mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.Fundusz powstanie w oparciu o istniejące instytucje rozwoju (część funkcji dzisiejszego Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskich Inwestycji Rozwojowych, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych). Zintegruje i uporządkuje narzędzia oferowane przez te instytucje oraz zaproponuje nowe. W rezultacie ich efektywność wzrośnie. Fundusz zwiększy także możliwość pozyskiwania kapitału na inwestycje, oferowanego na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje finansowe.


Zobacz także