Premier Beata Szydło: Będziemy ambasadorami krajów Partnerstwa Wschodniego

Deklaracja przyjęta na szczycie Partnerstwa Wschodniego powinna być bardziej ambitna i w większym stopniu potwierdzać europejskie ambicje tych krajów – stwierdziła premier Beata Szydło w Brukseli.


Premier Beata Szydło przybywająca na Szczyt Partnerstwa Wschodniego. 1 z 7
fot. P. Tracz/KPRM

UE i kraje Partnerstwa Wschodniego przyjęły deklarację o dalszej współpracy

W piątek w Brukseli przyjęto wspólną deklarację Unii Europejskiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego (PW), w której wskazano, że dalsza współpraca będzie rozwijana.

Premier oceniła, że w deklaracji zapisano ważne postulaty z punktu widzenia UE i PW, a także konkretne stanowiska m.in. z inicjatywy polskiego rządu. Według szefowej rządu przyjęta deklaracja powinna być bardziej ambitna i w większym stopniu potwierdzać europejskie ambicje krajów PW. Niemniej jednak w obecnej sytuacji politycznej uznajemy, że jest to kompromis, który jest satysfakcjonujący – zaznaczyła premier.

Potrzeba bardziej ambitnych projektów

Premier Beata Szydło powiedziała, że będziemy apelowali o to, żeby Unia Europejska otwierała się na kraje Partnerstwa Wschodniego. Będziemy ambasadorami tych państw – zadeklarowała.

Zdaniem szefowej rządu Unia Europejska powinna pokazywać krajom Partnerstwa Wschodniego bardziej ambitne projekty. Dodała, że perspektywa stałego związania państw inicjatywy ze Wspólnotą Europejską wpłynie na poziom bezpieczeństwa nie tylko naszego regionu, ale całej UE.

Waga projektów prospołecznych

Jak stwierdziła premier, przyjęta na szczycie deklaracja jest potwierdzeniem aspiracji państw Partnerstwa Wschodniego oraz zwróceniem się do obywateli tych państw. W naszej ocenie właśnie na to czekają ludzie: żeby ich konkretne sprawy były załatwiane – stwierdziła Beata Szydło. W związku z tym premier podkreśliła obszary zawarte w deklaracji: kwestie infrastruktury, programy dla młodzieży (projekty prospołeczne) i cyberbezpieczeństwa.


Zobacz także