Pracodawcy i pracownicy mogą już korzystać z pakietu antykryzysowego

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przedstawiła najważniejsze zapisy pakietu antykryzysowego. Pakiet wszedł w życie 22 sierpnia br. Jest on, obok obowiązujących już przepisów o dopłatach do kredytów hipotecznych, kluczowym elementem działań antykryzysowych rządu. Ma na celu utrzymanie miejsc pracy w firmach, które z powodu kryzysu utraciły część zamówień i znalazły się w przejściowych kłopotach finansowych. Na pomoc publiczną dla przedsiębiorców i pracowników rząd przeznaczy ponad 1,5 mld zł. Aby pracodawcy i pracownicy mogli szybko skorzystać z ustawy została wydana krótka rządowa instrukcja, ułatwiająca zrozumienie warunków pakietu antykryzysowego.


- Będziemy obserwowali, jak ta ustawa funkcjonuje i działa. Jeżeli ustawa będzie działała dobrze, jeśli niektóre z tych rozwiązań znajdą akceptację przedsiębiorców i pracowników, będziemy się starali przekonać Komisję Trójstronną, aby wpisać je na stałe do naszego systemu prawnego – powiedziała Jolanta Fedak. Ustawa będzie na bieżąco monitorowana przez specjalny zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele pracowników, pracodawców, a także resortów, odpowiedzialnych za wdrażanie ustawy. – Zespół będzie monitorował ilość udzielanych zgód na zastosowanie pomocy publicznej z tej ustawy, ale będzie nam także podpowiadał, jakiego rodzaju rozwiązania należałoby uprościć, żeby pozostawić je na stałe w polskim prawodawstwie – wyjaśniła.

Z pakietu może skorzystać przedsiębiorca, który znalazł się w przejściowych trudnościach finansowych oraz - w części dotyczącej organizacji czasu pracy – wszyscy przedsiębiorcy bez względu na sytuację finansową. Również wszystkich przedsiębiorców dotyczą szczególne zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. By móc skorzystać z pomocy przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych musi odnotować min. 25-procentowy spadek obrotów gospodarczych, przez kolejne trzy miesiące licząc od 1 lipca 2008 r., w porównaniu z analogicznym okresem od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzenia pracownika podczas tzw. przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy. Otrzymają również dofinansowanie na opłacenie składek pracowników na ubezpieczenie społeczne w części płatnej przez pracodawcę (płatne z FGŚP). Mają również możliwość renegocjacji warunków spłaty należności FGŚP powstałych przed 30 czerwca 2008 roku oraz możliwość dofinansowania kosztów szkolenia (maksymalnie przez 6 miesięcy) lub studiów podyplomowych (maksymalnie 12 miesięcy) pracowników pod warunkiem utworzenia funduszu szkoleniowego.

Jak podkreśliła minister pracy i polityki społecznej, na ustawie mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na odnotowany spadek obrotów firmy. Do nich adresowana jest m.in. możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy,a także wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. – Takim rozwiązaniem mogą być objęci również pracownicy, którzy wychowują dzieci do lat 14 – dodała minister Fedak. Zaznaczyła także, że ustawa ogranicza jednocześnie zatrudnianie pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony maksymalnie do 24 miesięcy.

Pracownik, który wyrazi zgodę na objęcie go przestojem ekonomicznym ma prawo do świadczenia lub stypendium czy wynagrodzenia - maksymalnie przez 6 miesięcy. Łącznie dofinansowanie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.

* * *

W celu walki z kryzysem już w listopadzie 2008 roku rząd opracował „Plan Stabilności i Rozwoju”, w ramach którego m.in. przyjęto ustawę umożliwiającą dopłaty do kredytów mieszkaniowych, zwiększono gwarancje dla depozytów bankowych oraz kapitał pożyczkowy dla małych i średnich firm. W czerwcu 2009 roku rząd przyjął „Pakiet Antykryzysowy”, wypracowany wspólnie ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Pakiet, którego głównym celem jest obrona miejsc pracy, przewiduje m.in. dopłaty do pensji, elastyczny czas pracy, ograniczenie umów na czas określony, zniesienie podatków od zapomóg, dłuższy okres rozliczeniowy oraz istotne podniesienie płacy minimalnej. Obok wsparcia dla pracowników i pracodawców rząd stabilizuje finanse państwa. Dlatego przeprowadził gruntowne oszczędności w budżecie oraz zdecydował o przyspieszonej prywatyzacji. Działania rządu przynoszą skutek. Polska, jako jeden z niewielu krajów w Europie, w I kwartale br. odnotowała przyrost PKB, a dane makroekonomiczne są coraz bardziej optymistyczne.

 


Zobacz także