Pożyteczne pomysły nagrodzone. Znamy laureatów konkursu „Innowacje Społeczne”

Egzamin na prawo jazdy dla osób niesłyszących czy program mieszkań dla osób bezdomnych. To tylko przykłady projektów społecznych, które dostaną wsparcie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).


Mężczyzna rysuje żarówki
Fot. Fotolia

W ramach programu „Innowacje Społeczne” Centrum przekaże blisko 24 mln zł na realizację projektów, które mają pomóc grupom wykluczonym społecznie. W praktyce to realne wsparcie m.in. dla osób starszych czy niepełnosprawnych.

Nagrodzone projekty

„Egzamin państwowy na prawo jazdy w wersji dla osób niesłyszących”

NCBR dofinansuje projekt, na który składają się:

  • wdrożenie do części teoretycznej egzaminu państwowego ogólnopolskiej bazy pytań z wirtualnym tłumaczem języka migowego,
  • wykonanie prototypu urządzenia do głosowego wydawania w samochodzie poleceń przez egzaminatora, zamienionych na piktogramy emitowane z ekranu.

„Najpierw Mieszkanie w Gdańsku – innowacja społeczna w zwalczaniu problemu bezdomności”

To jeden z najwyżej ocenionych projektów. W ramach programu testowana będzie metoda zapewnienia osobom bezdomnym indywidualnego, stałego mieszkania wraz z programem kompleksowej pomocy.

Innowacje Społeczne

„Innowacje Społeczne” to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczonych społecznie.

Więcej o konkursie „Innowacje Społeczne” na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Zobacz także