Powstanie spójna i nowoczesna sieć linii kolejowych

Rząd przyjął Krajowy program kolejowy do 2023 roku. Premier Ewa Kopacz w exposé zapowiedziała rozwój kolejowych przewozów pasażerskich i obiecała budowę nowego oraz modernizację istniejącego taboru kolejowego.


Peron kolejowy
Fot. PKP Intercity

Realizacja programu ma przede wszystkim doprowadzić do skrócenia czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Planowane jest zwiększenie długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się będą miały lepsze możliwości dostępu do transportu kolejowego. Znacząco mają poprawić się warunki kolejowych przewozów towarowych, co powinno dać impuls rozwojowy wielu regionom w Polsce.

Przewidziano też wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych i zmodernizowanych przejazdów kolejowych. Powinno to przynieść efekt w postaci większego komfortu i bezpieczeństwa podróży.

Na inwestycje kolejowe realizowane do 2023 r. zostanie przeznaczone 67,5 mld zł. 


Zobacz także