Powstaje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Wicepremier Beata Szydło, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin ogłosili utworzenie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Pracami Rady Naukowej Instytutu będzie kierować wiceszefowa rządu Beata Szydło.


Minister Jan Krzysztof Ardanowski, wicepremier Beata Szydło i minister Jarosław Sellin stoją przy mównicach, a za nimi ekran na którym wyświetlone jest zdjęcie kobiet w strojach ludowych.

Głównymi zadaniami Instytutu będzie badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Będzie on funkcjonował w oparciu o Centralną Biblioteką Rolniczą w Warszawie.

Nawiązujemy do podobnej inicjatywy, która w okresie międzywojennym była realizowana z powodzeniem dla rozwoju obszarów wiejskich, ale również dla kultywowania tradycji i kultury – tego wszystkiego, co jest ogromnym dziedzictwem i wkładem w naszą kulturę narodową – mówiła wicepremier.

Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że jest to instytucja, której wieś bardzo oczekuje. Z jednej strony to niekończąca się praca nad dokumentowaniem tego wszystkiego, co polska wieś wniosła do dziedzictwa Polski. To zarówno kultura duchowa, manifestująca się w różnego rodzaju przejawach sztuki ludowej, folkloru, poezji, również rękodzieła ludowego, ale także kultura materialna, która wniosła tak ogromny wkład w rozwój Polski – powiedział Ardanowski.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin podkreślił, że kultura ludowa i tradycyjna jest szeroko objęta mecenatem państwa. Brakowało nam dotąd takiej instytucji badawczo-edukacyjnej i rozwojowe dedykowanej konkretnie tej dziedzinie twórczości kulturalnej. Dzięki inicjatywie ministra rolnictwa taka instytucja powstaje – podkreślił Sellin.


Zobacz także