Powołanie Rady Naukowej Leśnictwa

Premier Beata Szydło wręczyła w czwartek powołania członkom Rady Naukowej Leśnictwa. Nowa Rada składająca się z ekspertów doradzających w gospodarowaniu polskimi lasami to inicjatywa premier Szydło.


Premier Beata Szydło wita się z członkami Rady Naukowej Leśnictwa 1 z 4
Fot: P. Tracz / KPRM

Prezes Rady Ministrów podczas czwartkowej uroczystości zaznaczyła, że obecnie wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska są niezwykle istotne nie tylko ze względu na kwestie ekologiczne, ale również na polską gospodarkę. „Decyzje, które podejmujemy muszą być decyzjami, które nie szkodzą środowisku, nie szkodzą przyrodzie, ale dostrzegają również to, że symbioza i rozwój są niezwykle ważne dla funkcjonowania polskiego państwa” – powiedziała Beata Szydło podczas wręczenia powołań członkom Rady Naukowej Leśnictwa

Zadania Rady Naukowej Leśnictwa

Rada Naukowa Leśnictwa to nowy organ doradczo-konsultacyjny Prezesa Rady Ministrów w sprawach gospodarki leśnej oraz funkcjonowania polskich ekosystemów leśnych. W składzie Rady znajdują się niezależni eksperci z dziedziny nauk leśnych, znakomici naukowcy z uczelni z całej Polski. Ich zadaniem będzie przede wszystkim opracowywanie opinii na podstawie gromadzonej przez nas wiedzy oraz własnego doświadczenia naukowo-badawczego. Członkowie zespołu będą przedstawiać premier Szydło opinie, ekspertyzy i analizy dotyczące w szczególności różnego rodzaju klęsk i czynników zagrażających polskim lasom. Na ich podstawie podejmowane będą dalsze decyzje, m.in. w zakresie rozwiązania problemów gospodarowania lasami.

Skład Rady Naukowej Leśnictwa doradzającej premier Beacie Szydło:

  • Prof. Janusz Sowa – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (przewodniczący)
  • Prof. Piotr Łakomy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (zastępca przewodniczącego)
  • Prof. Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. Tadeusz Kowalski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Prof. Stanisław Miścicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. Jerzy Modrzyński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Prof. Jerzy Starzyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Prof. Stanisław Małek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Prof. Jacek Hilszczański – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym (przedstawiciel Ministerstwa Środowiska)

Zobacz także