Poszukujemy optymalnego kształtu służby publicznej

Komentarz do artykułu Artura Radwana w DGP Wielkie zmiany dla urzędników. Nadchodzi rządowa miotła kadrowa.


Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
fot. KPRM

Przedstawione w artykule Artura Radwana informacje na temat rzekomo planowanych zmian legislacyjnych dotyczących reformy polskiej administracji publicznej są wyłącznie spekulacją redaktora A. Radwana. 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzone są prace analityczne dotyczące stanu polskiej administracji publicznej, w tym rozwiązań kadrowych. Analizowane jest, między innymi, ich zróżnicowanie między różnymi typami instytucji, dopasowania do wyzwań rynku pracy, czy mobilności i rozwoju zawodowego.

Wynikiem wspomnianych prac było zorganizowanie 26 października 2016 r. konferencji „Służba publiczna dla Polski – jak uwolnić potencjał administracji?” Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych obszarów administracji publicznej, a także naukowcy i reprezentanci związków zawodowych, organizacji pozarządowych, świata biznesu i mediów.

Konferencja dopiero zapoczątkowała publiczną debatę na temat optymalnego kształtu szeroko rozumianej służby publicznej w naszym kraju. Niejednokrotnie zgłaszane były postulaty ujednolicenia standardów profesjonalnych, które powinni spełniać wszyscy urzędnicy. Celem propozycji było zwiększenie mobilności kadr urzędniczych, racjonalne wykorzystania ich specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Być może efektem rozpoczętych dyskusji będą postulaty rozpoczęcia prac legislacyjnych dotyczących statusów urzędniczych. Nie sposób dziś jeszcze określić, których aktów prawa będą te propozycje dotyczyć i jaki będzie zakres proponowanych regulacji.


Zobacz także