Posiedzenie Zespołu ds. przygotowania wizyty Papieża Franciszka w Polsce oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

W piątek, 27 marca 2015 r. odbyło się I posiedzenie powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu ds. przygotowania wizyty Jego Świętobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.


Bazylika św. Piotra
Fot. Fotolia

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Komisji Episkopatu Polski Archidiecezji Krakowskiej.

Członkowie Zespołu omówili wstępnie plan działań dotyczących przygotowania i zabezpieczenia wizyty Papieża Franciszka. Ustalone zostały również zasady współdziałania przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz kościelnej w tym zakresie.

Powołano dwie grupy robocze do realizacji konkretnych zadań:

  • Grupę ds. bezpieczeństwa, transportu, logistyki, służby zdrowia - pod przewodnictwem Wojewody Małopolskiego.
  • Grupę ds. obsługi medialnej, promocji wydarzenia, walorów turystycznych kraju, polskich firm i produktów - pod przewodnictwem Ministra Skarbu Państwa.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. Do tego czasu członkowie powołanych grup mają wypracować wstępne propozycje rozwiązań zidentyfikowanych problemów.


Zobacz także