Posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Z początkiem lipca wchodzi w życie ustawa wspierająca osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wierzę, że dzięki niej osoby te odczują znaczącą poprawę swojej sytuacji – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.  


Posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów.
Fot. P.Tracz / KPRM

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna przedstawili członkom Komitetu informację na temat stanu prac nad wdrożeniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa ta przewiduje szczególne uprawnienia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych, w tym:

  • prawo do uzyskania określonych wyrobów medycznych według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby),
  • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zniesienie limitów finansowania w umowach zawieranych z NFZ na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych tym osobom.

Aby możliwe było wdrożenie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych niezbędna była zmiana planu finansowego NFZ na rok 2018 oraz uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2018 rok. Jak zapewniła Wiceminister Zdrowia Resort Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby system wsparcia we wskazanym wyżej zakresie był gotowy od 1 lipca 2018 r.


Zobacz także