Porozumienie z górniczymi związkami zawodowymi: Dialog przynosi efekty

„To jest dobre porozumienie, które służy ludziom, miejscom pracy, bezpieczeństwu energetycznemu” – powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej, podsumowującej działania wokół planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. W konferencji wziął udział także minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk.


Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Włodzimierz Karpińskio oraz Minister Wojciech Kowalczyk podczas konferencji prasowej.
Fot: PAP/Rafał Guz

Porozumienie, które powstało na bazie Planu Naprawczego przedstawionego 7 stycznia, jest porozumieniem historycznym. Także strona społeczna uznaje, że tak trzeba reformować górnictwo, aby było ono ekonomicznie wydolne, a perspektywa miejsc pracy dla górników (...) była perspektywą trwałą - podkreślił minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Minister zaznaczył, że w drodze negocjacji zostały przyjęte postulaty strony społecznej, ale główne przesłanie Planu Naprawczego dla Kompanii Węglowej pozostało niezmienione. Byliśmy od początku zdeterminowani, aby budować wydolny ekonomicznie podmiot, który trwale zapewni miejsca pracy – dodał minister Karpiński. Poinformował także, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), dzięki ustawie procedowanej obecnie w Senacie, będzie realizowała działania naprawcze w ramach dozwolonej pomocy publicznej.

Główne postanowienia porozumienia

Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk przypomniał główne postanowienia podpisanego w sobotę porozumienia z górniczymi związkami zawodowymi. Plany naprawcze kopalni przeniesionych do SRK będą przygotowywane w uzgodnieniu ze stroną społeczną, konsultowane będą także kwestie zatrudnienia. Równolegle do procesów restrukturyzacyjnych 4 kopalni w ramach SRK będzie prowadzony proces poszukiwania inwestorów lub przekształcenia kopalni w spółki pracownicze. Pracownicy SRK w ciągu roku wypracują nowy układ zbiorowy. Powstanie Nowa Kompania Węglowa, w skład której wejdzie 9 lub 11 podmiotów. Wprowadzone zostaną duże zmiany technologiczne oraz zmiany w zarządzaniu, negocjowany będzie 6-dniowy tydzień pracy. Nadzór nad nowym podmiotem będzie sprawować Ministerstwo Skarbu Państwa.

Więcej na temat porozumienia

Dalsze prace legislacyjne

Minister pracy i polityki społecznej zapowiedział, że to dopiero pierwszy krok w realizacji prac naprawczych dla górnictwa. Kontynuowane będą rozmowy z górnikami i prace legislacyjne. Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo energetyczne warte jest podejmowania trudnych decyzji w obliczu odpowiedzialności za całą Polskę, nie tylko za dwa regiony – podkreślił minister Władysław Kosiniak-Kamysz.


Zobacz także