Pomorze: Premier Beata Szydło: Służby były na miejscu i niosły pomoc natychmiast po nawałnicach. Teraz koncentrujemy się na szacowaniu szkód i odbudowie

Większość skutków nawałnic została usunięta; ludzie mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, o odbudowie gospodarstw - powiedziała premier Beata Szydło w Chojnicach. Podkreśliła, że priorytetem rządu jest szacowanie szkód i szybka wypłata pieniędzy poszkodowanym. Zaapelowała przy tym do samorządowców o włączenie się w akcję informacyjną i przygotowywanie wniosków o pomoc finansową.


Premier Szydło wita się ze strażakami 1 z 15
Fot. KPRM

Premier Beata Szydło w sobotę w Chojnicach (woj. pomorskie) spotkała się z ministrami i przedstawicielami służb, by podsumować sytuację po nawałnicach, które pod koniec ubiegłego tygodnia nawiedziły województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Szefowa rządu przedstawiła formy bezpośredniego wsparcia finansowego i pomocy oraz szeroką gamę nowych programów ułatwiających ludziom funkcjonowanie na terenach dotkniętych klęską żywiołową.

Błyskawiczna pomoc służb i rządu

Służby były na miejscu i niosły pomoc natychmiast po nawałnicach. Sukcesywnie do tych akcji włączali się z każdą godziną przedstawiciele kolejnych służb i usuwali skutki nawałnic - zapewniła premier Beata Szydło. Przypomniała, że tydzień temu w sobotę uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, gdzie wraz z szefem MSiWA odebrała meldunki od służb o sytuacji w województwach dotkniętych nawałnicami.

Jak dodała premier, „chcemy się przygotować na przyszłość. Pojawiają się kolejne pogodowe ostrzeżenia, trzeba zatem wyciągać wnioski i wprowadzać zmiany przepisów, które ułatwią przeprowadzanie akcji ratunkowych i odbudowę zniszczonych terenów”.

Zabezpieczenie życia i dobytku ludzi priorytetem pierwszego etapu akcji 

Na dziś możemy powiedzieć, że skutki nawałnic zostały usunięte w ten sposób, że ludzie mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, odbudowie swoich gospodarstw - powiedziała szefowa rządu. Jak zaznaczyła, w pierwszych dniach akcji chodziło o to, by zabezpieczyć życie ludzi i ich dobytek. Sukcesywnie z każdym dniem usuwania skutków nawałnic można się było koncentrować na działaniach przywracających normalane życie na terenach objętych kataklizmem.

42 mln zł wsparcia na dziś, ułatwione szacowanie strat 

Samorządy otrzymały dotychczas ponad 42 miliony złotych. Te pieniądze to pierwsza pomoc dla poszkodowanych, udzielana jeszcze przed oszacowaniem strat. Poza tymi środkami rząd premier Beaty Szydło przyjął rozporządzenie, które ułatwia szacowanie szkód. W proces ten włączył się nadzór budowalny. To zupełnie nowa rzecz i nasi poprzednicy nie stosowali tego typu rozwiązań - zaznaczyła premier. Jak mówiła, to nie jedyne tego typu ponad standardowe działanie rządu, który chce, by ludzie przed zimą otrzymali pieniądze i naprawili uszkodzone domy.

Rząd premier Beaty Szydło podniósł wysokość wsparcia na odbudowę budynków mieszkalnych ze 100 do 200 tys. zł. Pomoc trafi również po raz pierwszy do rolników. Dotychczas była pewna luka, która polegała na tym, że budynki gospodarcze nie były objęte wsparciem finansowym objętym przez rząd - wskazał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Podkreślił jednak, że od tego zdarzenia również do 100 tys. zł otrzymają rolnicy.

Wsparcie poszkodowanym w kataklizmie oferuje pomoc społeczna i powiatowe urzędy pracy. Minister rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zadeklarowała, że w teren pojadą przedstawiciele MRPiPS i wraz ze starostami poinformują m.in. o wsparciu dla przedsiębiorców czy ofercie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Trwa również przygotowanie placówek oświatowych do pierwszego dzwonka. MEN już wypłaciło pierwsze środki dla rodziców tak, by mogli wyposażyć dzieci w przybory szkolne i podręczniki. Placówki oświatowe są remontowane z funduszu klęskowego - poinformowała premier.

PZU również włączył się w akcję wysyłając mobilne punkty do poszkodowanych miejscowości. Premier Beata Szydło zaapelowała, by inne spółki zorganizowały punkty przyjmowania wniosków dla osób ubezpieczonych na miejscu klęski tak, by ludzie nie musieli szukać agentów w większych miastach. W tereny dotknięte skutkami nawałnicy wyjadą też urzędnicy przyjmujący wnioski w ramach programu „Rodzina 500+”.

Apel do samorządów o szybkie składanie wniosków o pomoc finansową

Pierwsze pieniądze wpływają do samorządów poprzez wojewodów na zawnioskowane przez nie kwoty. Są wypłacane tym, którzy zostali poszkodowani - powiedziała premier. W tym kontekście szefowa rządu przywołała swoje osobiste doświadczenia bycia wieloletnim burmistrzem i prowadzenia akcji pomocy poszkodowanym przez żywioły. Wiem, jakie ważne jest zaangażowanie samorządów, szybkość naszego działania, po to, żeby jak najszybciej wypłacić ludziom odszkodowanie, dzięki któremu odbudują swoje domy. Apel i prośba do kolegów samorządowców, żebyście jak najszybciej prowadzili akcję informacyjną, przygotowywali wnioski, byśmy mogli, jak najszybciej te pieniądze wypłacić. One są przygotowane. Budżet państwa jest przygotowany. Są różne formy pomocy - powiedziała szefowa rządu.

Podziękowania premier dla strażaków, wojska i wolontariuszy

Premier Beata Szydło podziękowała po raz kolejny strażakom PSP, OSP oraz wojsku, bo te służby, wniosły najwięcej pracy. Szczególne słowa uznania skierowała do wolontariuszy i ludzi, którzy spontanicznie nieśli pomoc poszkodowanym w nawałnicach.

Liczby obrazujące skalę działań rządu i służb usuwających skutki nawałnic.


Zobacz także