Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach

Uruchomiono kolejne środki na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla osób poszkodowanych w ostatnich nawałnicach. To środki przeznaczone na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz na drobne remonty. Przyznano także kolejne środki na odbudowę infrastruktury – łącznie ponad 40 mln zł.


Złotówka na mapie
Fot. Fotolia

Zasiłki celowe
 

Tylko od maja na wypłatę zasiłków celowych przekazano 3,3 mln zł dla 960 rodzin z 59 gmin, w tym milion złotych dla ponad 300 rodzin z 10 gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach.

Usuwanie szkód
 

Minister Administracji i Cyfryzacji, na wniosek wojewodów, zadecydował o przyznaniu kolejnych środków z rezerwy celowej na usuwanie szkód po ulewnych deszczach z okresu od maja do sierpnia – w tym na naprawę i odbudowę przez samorządy zniszczonej infrastruktury technicznej.

W sumie przeznaczył na ten cel 40,401 mln zł, z tego:

 • województwo małopolskie – 21,6 mln zł dla 26 jednostek samorządu terytorialnego (w tym 6,4 mln zł dla 3 gmin na zdarzenia sierpniowe),
 • województwo śląskie – 8,7 mln zł dla 7 gmin,
 • województwo świętokrzyskie  – 6,4 mln dla 7 gmin,
 • województwo dolnośląskie – 1,4 mln zł dla 43 gmin,
 • województwo lubelskie – 1,4 mln zł dla 5 gmin,
 • województwo opolskie – 1 mln zł dla 1 gminy.

Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych na naprawę uszkodzonych w tym roku wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych otrzymały 30 mln zł.

Jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, na odtworzenie sprzętu  uszkodzonego w czasie ostatnich akcji przeciwpowodziowych i pokrycie kosztów zużytych materiałów, przyznano łącznie 6,8 mln zł.

Babiogórski i Tatrzański Park Narodowy na usuwanie skutków majowych ulew dostały w sumie 3,2 mln zł.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej otrzymał dotację w wysokości 3 mln zł na odtworzenie zniszczonego w maju sprzętu pomiarowego.

Pomoc dla Małopolski
 

W poniedziałek Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał 971 tys. zł na pomoc socjalną dla mieszkańców województwa, poszkodowanych w wyniku sierpniowych intensywnych burz i ulew.  

Pomoc została przekazana następującym gminom:

 • Jodłownik – 66 tys.
 • Dobczyce – 31 tys.
 • Mszana Dolna Gmina – 300 tys.
 • Raciechowice – 221,5 tys.
 • Wieprz – 102 tys.
 • Tomice – 54,5 tys.
 • Pcim – 10 tys.
 • Podegrodzie – 186 tys.

Odbudowa mostów w Małopolsce
 

Na wniosek wójta Mszany Dolnej, wojewoda małopolski Jerzy Miller wystąpił do ministra obrony oraz ministra gospodarki z wnioskiem o budowę mostów zastępczych na potoku Kasinczanka. Czasowe konstrukcje mostowe powstaną w dwóch miejscach:

 • przeprawa przez potok Kasinczanka w ciągu drogi do osiedli: Pyrze, Kulówka, Woźniaki, Brzegi, Gocołki;
 • przeprawa przez potok Kasinczanka w ciągu drogi do osiedli Trzeciaki i Kubowicze Dolne.

Zobacz także