Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w odpowiedni sposób budować stabilność Europy poprzez zdarzenia gospodarcze, finansowe, wspólny budżet europejski. Cieszę się, że Polska z Niemcami dąży do tego, by Unia Europejska rozwijała się jak najbardziej stabilnie – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel po zakończeniu XV polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie.


Premier Mateusz Morawiecki wita się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. 1 z 19
Fot. Krystian Maj / KPRM

Podsumowując przebieg konsultacji szef polskiego rządu zaznaczył, że rozmowy dotyczyły m.in. istotnych spraw związanych z Unią Europejską, w których musimy wspólnie pracować nad wzmocnieniem Unii zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.

Kwestiami związanymi z tematyką unijną były m.in. przyszły budżet i polityka rolna. Jesteśmy podobnego zdania co do zrównoważenia wydatków w przyszłym budżecie Unii Europejskiej, ale też co do wagi tych obszarów, które są tak istotne dla rozwoju Polski, jak wspólna polityka rolna, polityka spójności, polityka w zakresie wzmacniania innowacyjności – mówił Prezes Rady Ministrów.

Ważnym elementem współpracy między Polską a Niemcami jest gospodarka. Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, Polska jest jednym z kluczowych partnerów handlowych dla Niemiec, a Niemcy są kluczowym partnerem dla Polski. Rozwija się też współpraca inwestycyjna i coraz więcej polskich firm interesuję się aktywami w Niemczech. Kontynuując dodał, że zaczyna być wdrażana koncepcja przemysłu 4.0 oparta o innowację i współpracę przemysłów.

Kolejnym z tematów poruszanych podczas spotkania była kwestia Brexitu. Premier podkreślił, że w interesie zarówno Polski, jak i Niemiec leży utrzymywanie silnych więzi politycznych, gospodarczych ze Zjednoczonym Królestwem i, że po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię powinniśmy wypracować formułę dalszej współpracy.

Szef rządu powiedział także, że Polska i Niemcy potwierdzają znaczenie ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi m.in. w ramach NATO. Zaznaczył, bardzo zależy nam na tym, żeby poprzez siłę wspólnoty transatlantyckiej doprowadzać do stabilizacji obszarów wokół nas i gwarantować pokój na naszych granicach.

Tematem rozmów delegacji Polski i Niemiec była też integracja państw Bałkanów Zachodnich w ramach procesu berlińskiego. W tej kwestii, jak mówił Prezes Rady Ministrów, mamy podobne stanowisko wobec strategicznego celu Unii Europejskiej, jakim jest docelowa akcesja tych państw, a w ślad za tym uszczelnienie ich granic z punktu widzenia zjawisk migracyjnych.

Na zakończenie premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w XV polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych uczestniczyli ministrowie gospodarki, finansów, osoby odpowiedzialne za energetykę, klimat, infrastrukturę, technologię, innowacyjność i dodał, że współpraca między Polską a Niemcami rozwija się znakomicie na niwie gospodarczej.


Zobacz także